TIDÖAVTAL: Kritik mot ”repressiva straffåtgärder”

2022 10 15

Bris, Barnens rätt i samhället, är oroliga för delar av den politik som kan komma att prägla Sverige den kommande mandatperioden.

Det kommer kritik från Bris efter att Ulf Kristerssons lag – samarbetspartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – i går presenterade sitt så kallade Tidöavtal.

Avtalet, vars namn kommer från det slott där förhandlingarna ägt rum, innehåller den politiska och ideologiska inriktning Sverige ska få för de kommande fyra åren.

Påverkar direkt och indirekt

Innehållet i delar av det bekymrar Bris, Barnens rätt i samhället:

– I det nya avtalet finns en rad olika förslag som både direkt och indirekt påverkar barn, betonar Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i en kommentar på organisationens hemsida.

Han skriver vidare:

– Vi vill redan nu särskilt lyfta vikten av att det genomförs ordentliga barnkonsekvensanalyser av alla de politiska förslagen. Barn finns ju inom samtliga politikområden i avtalet.

Hårdare tag

Samarbetspartierna poängterade i avtalet vikten av hårdare tag kring brottslighet, sänkt biståndsanslag, ordning och reda i skolan och ett paradigmskifte i den svenska migrationspolitiken.

Delar av avtalet, varnar barnrättsorganisationen, kan få otäcka följder för och slå hårt mot barn som redan i dag lever i påfrestande förhållanden.

Jägerskog vidare:

– Bris noterar även inriktningen med fokus på repressiva åtgärder och hårdare tag inom kriminalitetsområdet – inte minst vad gäller förslag som rör barn som befinner sig i kriminella miljöer.

Och, tillägger han:

­– Det behövs ett betydligt större fokus på förebyggande och främjande perspektiv för att vända utvecklingen och säkra trygga uppväxtvillkor för varje barn.

Tidigt skede – men oro

Bris understryker att man i detta skede av utstakningen av svensk politik för den kommande mandatperioden inte vill dra för stora slutsatser, utan att man får avvakta och se, men man uttrycker i detta skede oro.

FAKTA OM BRIS

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Här hittar du information om allt vårt arbete.

Foto: C Woods

Text: Redaktionen