Tarmbakterier har hittats vid badplats – avrådan utfärdas

2023 06 19

En kommun avråder från bad efter besvärande upptäckt.

En mycket varm inledning på sommaren 2023 har lett till att många söker sig till badstränder.

Är man i Värmland kan det vara en god idé att undvika Ruds badplats i Hammarö där höga halter av tarmbakterier har hittats.

Kommunen har utfärdat en avrådan från bad, det innebär inte något förbud, men om man sväljer vattnet finns risk för magsjuka, rapporterar SR.

– Kommunen avråder från bad vid Ruds badplats på Hammarö efter att höga halter av tarmbakterier (intestinala enterokocker) hittats i vattnet, framhåller kommunen.

“Det är ovanligt”

Hammarö kommun genomför regelbundna provtagningar på vattnet vid badplatser.

Det var i samband med en sådan provtagning som upptäckten gjordes.

– Normalt sett har vi väldigt hög kvalité på vårt badvatten i kommunen så det är ovanligt att vi behöver gå ut med en avrådan men i det här fallet när provresultatet visar otjänligt vatten så behöver vi göra det, säger Catarina Östlund som är miljöinspektör i Hammarö kommun.

Ny provtagning imorgon

Trots att Ruds badplats inte är kommunal så genomförs ofta provtagningar med tanke på att det är en välbesökt plats.

På tisdagen kommer en ny provtagning göras för att se om problemet kvarstår.

– Vi kommer också att göra en ny provtagning imorgon, tisdag, så att vi vet om vi kan häva avrådan eller om den behöver ligga kvar över midsommarhelgen, berättar Catarina.

Satt upp skyltar

Hammarö kommun har satt upp skyltar som förtydligar att man avråder från bad.

Sväljer man vattnet kan det leda till magont, diarré och kräkningar.

Det finns olika benämningar på hur kvalitativt vattnet är på badplatser.

Efter att halten av intestinala enterokocker eller E. coli-bakterier analyserats kan vattnet bedömas vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Olika bedömningar

Om vattnet bedöms vara tjänligt finns det ingen hälsorisk som är associerad med att bada i det.

Tjänligt med anmärkning innebär att halten bakterier i vattnet är något förhöjt.

– Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. 

– Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet, förklarar havs- och vattenmyndigheten.

Arkivfoto: Sacha T'Sas

Text: Redaktionen