Systembolaget pekar ut växande kundproblem – vidtar åtgärder

2023 02 10

Under fjolårets sista månader minskade försäljningen av alkohol på Systembolaget.

Försäljningsvolymen uppgick till 136,5 miljoner liter under sista kvartalet 2022, jämfört med 140,1 miljoner liter samma kvartal året dessförinnan.

Det framgår när Systembolaget nu presenterar sitt senaste bokslut för förra året, vilket bland annat uppmärksammats av Affärsvärlden.

Effekt efter pandemin

Översatt i procent kan man alltså konstatera att Systembolagets kunder köpte 1,6 procent mindre alkohol jämfört med samma period året tidigare.

Som en konsekvens sjunker även rörelseresultatet.

Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer tror sig ha förklaringen.

– Vi ser en avtagande effekt för avskaffande pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp, framhåller hon i en kommentar i Systembolagets officiella kommuniké.

– Det lägre rörelseresultatet beror på en lägre försäljningsvolym främst då restriktioner efter covid har hävts och svenskarna har börjat besöka restauranger och resa mer.

Växande problem i specifik grupp

Systembolaget är med sitt alkoholmonopol en speciell aktör med ett uppdrag i samhället som inte liknar vanliga butiker.

Bland annat ska man stötta och sprida forskning om alkoholens skadeverkningar.

Den senaste tiden har man emellertid noterat ett växande problem: äldre människor tycks köpa mer alkohol än förut.

– En grupp som är extra känslig för alkohol är äldre, ändå ser vi ett ökat konsumtionsmönster bland just dessa, kommenterar Ann Carlsson Meyer.

Vidtar åtgärder för att förändra sig

Nu vill Systembolaget förändras och flytta fram positionerna för att skapa större utrymme för bland annat hållbarhet och folkhälsa, inte minst organisatoriskt.

Resurser omfördelas och huvudkontoret i Stockholm omorganiseras.

Man har redan exempelvis haft en stor konferens inom primärvården  i Jönköping som syftade till att öka medvetenheten om det växande problemet med att äldre köper mer alkohol.

– Nu tar vi ett stort steg för att skapa ett modernare och bättre Systembolag för folkhälsan och framtiden, framhäver Ann Carlsson Meyer.

Minskad opinion för monopol

I Systembolagets delårsrapport framgår även att kunderna till stor del är mycket tillfreds med bolagets arbete. Nöjd Kund Index uppgick till 80,7 och opinionsmätningar har visat att 72,9 procent av medborgarna vill behålla Systembolagets ensamrätt på alkohol.

Det senare är dock en minskning från förra årets siffra på 75,2 procent.

På sociala medier har det under dagen även uppmärksammats och diskuterats att Systembolaget meddelat att man från och med 1 mars höjer sina priser med ett snitt på 2,6 procent – långt under inflationssiffran som i början av 2023 legat på tolv procent.

Foto: Systembolaget

Text: Redaktionen