Sveriges pensionärer diskrimineras

2021 05 15

Ålderismen är ett problem i Sverige.

Se TV-inslaget här