IQ AIRS ÅRLIGA LISTA: Sveriges mest förorenade orter utsedda – här är listan

2023 03 19

Tre städer i Sverige sticker ut och har extra mycket föroreningar i luften rapporterar IQAir i sin årliga lista.

Det framgår av den nya listan över vilka platser i Sverige som lider mest av dålig luftkvalitet av de orter som ingår i mätningarna.

100 procent över gränsvärdet

Det schweiziska företaget IQAir som tillverkar luftrenare publicerar nu 2022 års version av förorenad luft-listan.

– IQAir mäter nivån på luftkvaliteten baserat på koncentrationen av luftburna partiklar som är skadliga för lungorna, rapporterar Reuters.

Den årliga listan används brett av både forskare och statliga organisationer och listans resultat rapporteras årligen i en rad stora medier världen över.

– Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att nivån av de farliga partiklarna inte ska ligga över 5 mikrogram per kubikmeter. Men Södertälje – som ligger sämst till i hela landet av de orter som har uppmätts – har hela 10 mikrogram per kubikmeter.

Ytterligare två orter registrerar över 7 och det är Mölnycke utanför Göteborg samt Kungsbacka i Halland. Dessa orter har sämst resultat i IQAirs lista 2022 avseende de orter som uppmätts. Det innebär inte att de har sämst luftvärde i hela Sverige utan bland de orter som har uppmätts enligt IQAir.

Ta del av IQAirs lista och underlag här.

Bästa luften

Bäst luft enligt mätningen bland de större svenska uppmätta städerna har Uppsala som registrerar 4,6 vilket till exempel är klart bättre än Visby och Växjö.

Se hela listan nedan.

En jämförelse mellan Nordens huvudstäder visar att Köpenhamn med all sin trafik ligger sämst till samtidigt som Reykjavik är klart bäst.

Alla fem länder i Norden ligger emellertid väldigt mycket bättre till än världens mest förorenade stad som är 13-miljonersstaden  Lahore i Pakistan som har hela 97 mikrogram per kubikmeter.

Så får man bättre luft

Kungsbacka och Enköping är två orter som fått betydligt bättre luftkvalitet jämfört med fjolåret.

Daniel Nilsson som är luftkvalitets- och miljöexpert på Ramböll förklarar vad som kan ligga bakom förbättrad luftkvalitet.

Det kan till exempel handla om att man börjat sanda med hårt granitgrus i stället för sand gjort av kalksten som lättare går sönder och orsakar partikelutsläpp. Eller att man infört miljözon på en hårt belastad gata.

– Det finns helt enkelt mycket kommuner och regioner själva kan göra för att minska sina utsläpp, säger han.

Här följer listorna över uppmätta förorenade städer och orter i Sverige och Norden. Mätvärdet utgörs av det årliga genomsnittet och desto lägre värde ju renare är luften.

Sverige

1, Södertälje, 10,0

2, Mölnycke, Göteborg, 7,9

3, Kungsbacka, 7,1

4, Visby, 6,9

5, Växjö, 6,8

6, Gröndal, Stockholm, 6,8

7, Stockholm, 6,8

8, Särö, Kungsbacka, 6,7

9, Solna, Stockholm, 6,7

10, Boo, Nacka, Stockholm, 6,3

11, Sollentuna, Stockholm, 5,8

12, Enköping, 5,8

13, Häggvik, Sollentuna, Stockholm, 5,7

14, Sundsvall, 5,7

15, Linköping, 5,6

16, Göteborg, 5,6

17, Örnsköldsvik, 5,4

18, Vasastan, Stockholm, 5,3

19, Norrköping, 4,7

20, Lilla Essingen, Stockholm, 4,6

21, Uppsala, 4,6

22, Råsunda, Solna, Stockholm, 4,4

23, Norr Malma, Norrtälje, 3,6

Nordens huvudstäder

1, Köpenhamn, 8,7

2, Oslo, 6,9

3, Stockholm, 6,8

4, Helsingfors, 5,5

5, Reykjavik, 3,3

Utvalda europeiska storstäder

1, Milano, 28,6

2, Paris 12,7

3, Berlin, 12,6

Värst i världen

1, Lahore, Pakistan, 97

2, Hotan, Kina, 94

3, Bhiwaid, Indien, 93

Foto: J. Dylag

Text: Redaktionen