SVERIGES EKONOMI 2023: Kraftig förändring för hushållen

2023 01 03

De flesta av Sveriges hushåll kommer att få det sämre under 2023.

Det indikerar en stor kartläggning från Swedbank, som DN tagit del av.

En stigande inflation, höjda räntor och hyresavgifter som skjuter i höjden kommer att slå hårt mot flera hushåll.

Det blir dessutom svårt att få kompensation genom lönehöjningar.

– Trots mer pengar i plånboken får de flesta en försämrad köpkraft nästa år, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, till DN.

Minskad köpkraft

Enligt Swedbanks sammanställning minskar köpkraften hos nästintill samtliga typhushåll.

– Beräkningarna visar att samtliga hushåll får in mer pengar på kontot men de kan trots det inte köpa lika mycket som tidigare, rapporterar DN.

Höjt prisbasbelopp

Under 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor – från 48 300 till 52 500 kronor.

Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen, omvårdnadsbidraget samt taken i ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då de beräknas utifrån prisbasbeloppet. Även studiemedel från CSN berörs.

En ovanligt stor höjning som beror på att inflationen ökade med 8,5 procent mellan juni och juli.

Men trots att den disponibla inkomsten ökar minskar köpkraften. 

Pengarna räcker helt enkelt inte till lika mycket längre.  

Flera tusenlappar

För vissa hushåll handlar det om flera tusenlappar.

Enligt Swedbanks beräkningar minskar köpkraften med 4 200 kronor i månaden för en tvåbarnsfamilj.

För en ensamstående respektive en ensamstående med barn minskar köpkraften med 1 500 samt 2 100 kronor i månaden.

För en arbetslös med A-kassa minskar köpkraften med 1 800 kronor i månaden.

De klarar sig 

Den enda gruppen som behåller sin köpkraft är garantipensionärerna.

– Deras räddning är att garantipensionen följer prisbasbeloppet, säger Arturo Arques till DN.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen