SVERIGE: Vill ha skärpta krav på medborgarskap

2022 11 27

Migrationsministern förtydligar vad som krävs för att få stanna i Sverige.

Regeringens migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) menar att det måste ställas krav på folk som invandrar till Sverige.

Bland annat vill hon se att alla människor som kommit till Sverige ska ha en individuell plan på hur de ska bli svenska medborgare, rapporterar SvD.

Man ska inte befinna sig här i evighet på ett permanent uppehållstillstånd. Då behövs det en tydlig väg in i ett medborgarskap, säger hon.

“Kunskap om samhället”

Malmer Stenergard fortsätter med att förklara att Tidöavtalets förslag om att omvandla redan beviljade permanenta uppehållstillstånd är en bra sak.

Jag ser framför mig att man får individuella planer för hur man ska kunna uppnå det. Lära sig språket, skaffa sig en försörjning och ha kunskap om det svenska samhället så att man fullt ut kan bli en svensk medborgare, säger hon.

Idag har knappt 300 000 människor permanent uppehållstillstånd i Sverige, uppger Migrationsverket.

Flera förslag

Tidöavtalet är den överenskommelse som regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna tagit fram för att lösa samhällsproblem.

Avtalet är över 60 sidor långt och innehåller nästan 200 reformförslag, uppger SVT.

Bland dessa finns ett antal förslag om migration, exempelvis det om att kunna utvisa människor för “bristande vandel”.

Ett annat förslag handlar om att skärpa kraven på svenskt medborgarskap och utreda krav på egenförsörjning.

Så många invandrade

Det år som flest människor invandrade till Sverige var 2016 då över 160 000 människor tog sig till landet.

Under 2021 invandrade 90 631 människor till Sverige, uppger Statistiska Centralbyrån.

I fjol var de vanligaste födelseländerna bland invandrarna Indien, Syrien, Tyskland och Pakistan.

“Vi återkommer”

Migrationsministern gav inget tydligt svar på frågan om vad som händer den som inte uppfyller kraven för att bli svensk medborgare.

– Det får vi återkomma till, säger hon till SvD.

Foto: A. Adolfsson Moderaterna

Text: Redaktionen