Regeringen vill ändra reglerna – gäller migration

2023 08 10

Regeringen vill göra flera nya förändringar i förvarsreglerna.

Regeringen meddelar nu att man avser se över reglerna för de personer som fått asylavslag och sätts i förvar.

En utredning ska sättas igång och framöver kan fler personer komma att hamna i förvar och dessutom under längre tid, uppemot ett och ett halvt år.

Utredaren har även fått i uppgift att titta på om Migrationsverket kan få större befogenheter när det kommer till visitering och genomsökning av rum.

Det rapporterar Aftonbladet.

“Bred översyn”

Det är vid en pressträff som migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) och SD:s migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling presenterar förslagen.

– Det behövs en bred översyn av hela regelverket, säger Maria Malmer Stenergard.

Man kommer även att utreda alternativ till förvar, och det kan exempelvis handla om elektronisk fotboja.

– Det kan användas som komplement till fysiskt förvar, säger Ludvig Aspling.

Tar ställning till flera saker

I ett pressmeddelande framhåller regeringen att en särskild utredare nu ska göra en översyn av reglerna i utlänningslagen för att “skapa ett modernt och ändamålsenligt regelverk.”

Där menas det att utredaren ska ta ställning till hur grunderna för förvar bör ändras.

– Utredaren ska bland annat ta ställning till hur en ordning kan utformas som innebär att den bortre tidsgräns för verkställighetsförvar som EU-rätten medger utnyttjas fullt ut i Sverige.

Väktare för transporter

En annan sak som står med i förslaget handlar om att förordna väktare i samband med transport.

– Ta ställning till om Migrationsverket bör få möjlighet att förordna väktare i samband med transporter och bevakning av förvarstagna som vistas utanför förvaret och, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag på en sådan reglering.

Senast 10 januari

Regeringen framhåller även att uppdraget ska delredovisas senast den 10 januari nästa år.

Den fullständiga redovisningen ska ske senast den 17 februari 2025.

Foto: N. Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen