SVERIGE: Viktig uppmaning till alla med solceller

2023 08 15

Intresset för solceller är rekordstort i Sverige.

Under 2022 installerades 55 000 solcellsanläggningar i Sverige, enligt Energimyndighetens statistik.

Det enorma intresset kan härledas till flera faktorer.  

Bland annat ger solceller en möjlighet att producera sin egen el, vilket minskar hushållens inköpsbehov och elmarknadens upp- och nedgångar får inte lika stor påverkan.

Solceller är även ett miljövänligare alternativ jämfört med andra energikällor. Energikällan kräver inget bränsle och ger inga utsläpp.

Men det finns en baksida.

I fyra av fem fall förekommer det brister vid installationen av solcellerna, rapporterar Länsförsäkringar.

Det innebär i sin tur att en stor del av Sveriges solcellsanläggningar kan vara en brandfara.

De senaste fem åren har en brand i månaden i Sverige koppling till solceller, enligt en kartläggning av  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det handlar om allt från företagsbränder till bränder på hotell och i privatbostäder. 

Uppmaning till alla solcellsanvändare

Nu går Länsförsäkringar ut med en tydlig uppmaning till alla som har eller planerar att installera solceller.

– Det är viktigt att välja en certifierad leverantör av elinstallationen. Allt för att minska risken för framtida vattenläckage och brand, framhåller Annika Berglund, affärsområdeschef sakförsäkring på Länsförsäkringar Södermanland.

Hon betonar att många av solcellsanläggningarna är hårt utsatta för väder och vind. Det ställer stora krav på installationen och materialet.

– För att undvika risken för brand, vattenläckage och driftstörningar är det därför viktigt att allt i installationen följer de regler och rekommendationer som finns. Vi rekommenderar att ta in en oberoende besiktningsman innan anläggningen börjar användas, understryker Annika Berglund.

Säkerhetslista – sex saker att tänka på

Sex viktiga punkter för en säker solcellsinstallation, enligt Länsförsäkringar:

- Begär in offerter på hela installationen.

- Kontrollera om det företag du tänker välja har den auktorisation som krävs för installationen på Elsäkerhetsverkets webbplats.

- Auktorisationen för installation av solceller på en villa ska innehålla verksamhetstyperna ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.

- Fråga efter referensanläggningar och prata gärna med personerna som äger anläggningarna.

- Anlitar du ett solcellsföretag direkt så kontrollera att de är medlemmar i branschorganisation för solenergi, Svensk Solenergi (SSE).

- Försäkra dig om att få en tydlig dokumentation och driftsmanual för anläggningen.

Foto: M. Wilson

Text: Redaktionen