SVERIGE: Värmebölja väntas – myndighet agerar

2023 03 20

Sverige drabbas allt oftare av extremväder.

Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som nu agerar för att Sveriges kommuner ska vara bättre rustade när nästa värmebölja slår till, rapporterar SVT.

Bland annat ser man stora faror för konstruktioner som inte är byggda med hänsyn till klimatförändringar, till exempel bostäder som saknar skydd mot värme eller byggnader nära vattendrag eller i lutande miljöer.

– Utmaningen är främst i det som byggts när man inte hade den kunskap man har idag, säger Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor på MSB, till tv-kanalen.

Flera åtgärder

Nu lanserar MSB nya åtgärder för att förebygga katastrofscenarier.

Bland annat har man höjt statsbidraget som går att söka för att förebygga rasrisk från 25 miljoner per år till hela 500 miljoner.

Myndigheten inför också en karttjänst för värmekartering som markerar de högsta marktemperaturerna i Sverige 2017-2022. Kommunerna uppmanas att använda den för att identifiera mer akuta områden och klimatanpassa dem.

– Speciellt för äldre personer kan värmeböljor innebära stora risker. Karttjänsten kan hjälpa med förebyggande arbete, säger Cecilia Alfredsson.

Släpper rapport idag

Idag släpper FN:s klimatpanel IPCC sin stora rapport om klimatets prognos för framtiden. Det är första gången på nio år som det sker.

– Vi befinner oss vid toppen av en tippningspunkt. Men det är inte för sent, som ni har visat, sade FN:s generalsekreterare António Guterres när han öppnade med IPCC-mötet förra veckan.

2022 varmaste året

Redan i början på året kunde dock FN konstatera att 2022 blev ett av de varmaste åren som någonsin uppmätts.

– De senaste åtta åren har varit de varmaste som dokumenterats globalt, drivet av stigande koncentrationer av växthusgaser och samlad hetta, uppgav FN i januari enligt The Guardian.

Varje årtionde sedan 1980-talet har varit varmare än det föregående och de tio varmaste åren någonsin som uppmätts har alla varit efter 2010.

– Om vi inte tar detta på allvar så kommer det få dödliga effekter runt om i världen. Extrema väder hotar vår tillvaro på planeten och vi behöver modiga beslut, säger Bill Nelson på NASA.

Foto: A. George

Text: Redaktionen