SVERIGE: Världsnaturfonden vill stoppa svenska räkor

2022 05 30

Svenskarna uppmanas att undvika räkor som fiskats i svenskt vatten.

Rådet kommer från Världsnaturfonden, WWF, som meddelar sitt besked i en ny fiskeguide.

I den uttrycks att räkor som fiskats i svenskt vatten i allmänhet och på Västkusten i synnerhet bör stoppas med omedelbar verkan, rapporterar Göteborgs-Posten.

Ska rödlistas

Det rör sig om den så kallade Nordhavsräkan, och faktum är att räkor även i norskt och danskt vatten nu bör lämnas i fred enligt WWF. 

Skaldjuren ska rödlistas, skriver Aftonbladet.

Fiskar för mycket

Bakgrunden är att det finns stora problem när det kommer till kontroll och övervakning kopplat till räkfisket. 

Enligt Världsnaturfonden bryter många fiskare mot de kvoteringsregler som upprättats och fiskar fler räkor än vad som är tillåtet.

Vill ha mer kontroll

– Vi anser att det saknas tillräckligt effektiv kontroll och övervakning av det svenska fisket. Det är Havs- och vattenmyndigheten som har det uppdraget tillsammans med Kustbevakningen och vi skulle gärna vilja se att man stärker upp övervakningen med kameror ombord, säger Inger Melander, ansvarig för Fiskguiden på WWF till GP.

En räka tillåten

WWF menar dock inte att svenskarna behöver skippa räkorna helt och hållet. Men organisationen utesluter alla räkor utom en – de som kommer från Kanada.

Problemet är att kanadensiska räkor kan vara svåra att få tag på i Sverige. I så fall bör man skippa räkorna helt, anser WWF.

“Avstå om du inte hittar”

– Om man vill äta sjömat som inte har en negativ påverkan på havet och om man vill fortsätta bidra till friska och välmående hav, då skulle jag rekommendera att man avstår om man inte kan hitta något som ligger på grönt, säger Inger Melander.

Förknippade med miljöproblem

Utöver västkusträkan finns även tropiska räkor som scampi, tigerräkor, kungsräkor och jätteräkor på den svenska marknaden. Enligt Världsnaturfonden är räkor ett stort miljöproblem, oavsett om de är vildfångade eller odlade.

– Bägge varianter är förknippade med miljöproblem. Vildfångade räkor fiskas ofta med trål vilket skadar bottnar, koraller och andra bottenlevande organismer. Räkodlingarna anses utgöra ett av de största hoten mot mangroveskogar och andra känsliga kustmiljöer, framhåller organisationen på sin hemsida.

Foto. S. Lanka

Text: Redaktionen