SVERIGE: Vallagen skärps – här är nya regeln inför valet

2022 08 23

Från och med valet 2022 gäller nya regler när du ska rösta i vallokalen.

Nu måste du vara ensam bakom valskärmen när du ska avlägga din röst.

Lagändringen sker efter att det riktats kritik mot det svenska valsystemet, rapporterar Sveriges Radio.

Därför har lagstiftningen uttryckligen ändrats och tillåter inte längre så kallade gruppröstningar – det vill säga att två personer eller fler befinner sig bakom valskärmen samtidigt.

Internationella valobservatörer hade åsikter

Det var i samband med valet 2018 som internationella valobservatörer noterade att metoden skedde så pass frekvent att systemet behövde förändras.

Förutom att lagen ändras ges även röstmottagare rätt att köra ut personer från vallokalen som försöker trotsa förbudet.

Ska skydda demokratin

Lars Bryntesson (S) var ledamot i den utredning som ligger bakom lagändringen.

Han menar att förändringen kommer att bidra till att skydda demokratin.

– Vissa personer skaffar sig fler än en röst genom att tvinga andra att rösta och det är inte tillåtet. Demokratin bygger på att alla har en röst, säger Bryntesson till SR.

Tror på effekt

Efter valobservatörernas kritik undersökte en utredning hur valhemligheten bättre kunde skyddas.

De enda som nu får lov att rösta tillsammans med någon annan är personer som inte kan rösta själva, till exempel på grund av en funktionsnedsättning.

Enligt Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, har man jobbat hårt för att implementera lagen.

Affischer med information har ändrats, personal utbildats och olika kampanjer har satts i verket.

Hon tror på en effekt.

– Det hoppas jag verkligen. Det allra viktigaste är att det står i lagstiftning så att det finns mandat att vara tydlig i frågan. Om man kan påverka hur någon annan röstar kan man ju också påverka valresultatet i en viss riktning, säger hon till radion.

Även valsedlar ska döljas

En annan nyhet är att avskärmningar även kommer att gälla när valsedlarna väljs och rösterna görs i ordning.

– Valhemligheten har stärkts inför årets val. Ditt val är hemligt och ingen får se hur du röstar. Nytt för årets val är också att röstmottagarna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna, vilket skapar bättre förutsättningar att hålla ordning. Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska också kunna uppmanas att tillfälligt lämna lokalen. Det ska vara tryggt, enkelt och säkert att rösta i Sverige, säger Anna Nyqvist i ett pressmeddelande från Valmyndigheten.

Över 8 miljoner röstberättigade

8,4 miljoner människor i Sverige har rösträtt i något av de allmänna valen den 11 september.

Röstberättigade ska räkna med att få hem sitt röstkort i dagarna.

Från och med imorgon, onsdag, öppnar förtidsröstningen.

Foto: Valmyndigheten

Text: Redaktionen