SVERIGE: Våldsdåd på skola – elev förd till sjukhus

2023 02 28

En elev har förts till sjukhus efter att ha blivit utsatt för ett våldsdåd.

Händelsen tog plats på en skola i Bollnäs under tisdagen.

En elev i nedre tonåren har blivit knivskadad av en annan elev och fördes till sjukhus med ambulans.

Polisen har rubricerat händelsen som grov misshandel och socialtjänsten har kopplats in i ärendet.

– Flera polispatruller beordras till en skolbyggnad i Kilafors där en elev i nedre tonåren ska ha blivit skadad med något vasst föremål av en annan elev i samma ålder, framhåller polisen.

Lindriga skador

Eleven uppges inte ha skadats allvarligt men kontrollerades av ambulanspersonal på plats och fick också följa med för vidare vård och kontroll.

Båda eleverna är under 15 år och polisen har genomfört förhör med skolpersonalen på plats.

Polisen har även dokumenterat elevens skador men ännu inte förhört målsägande eller den misstänkte.

Hot i Uppsala

På tisdagen har en elev på en gymnasieskola i Uppsala uttalat hot om att döda två personer i personalen.

Händelsen utreds just nu av polisen som förberedelse till mord alternativt dråp.

– Ingen person ska ha kommit till skada i samband med att hoten uttalades. Efter hotet ska eleven ha lämnat den aktuella skolbyggnaden och han kan senare, under lugna former, gripas i en annan av skolans byggnader, menar polisen.

Rätt till säkerhet

I såväl skollagen som konventionen om barnets rättigheter fastställs att barn har rätt till en trygg och säker miljö.

Trots det upplever många barn otrygghet, hot och våld i skolan, och många barn råkar ut för olyckshändelser och skador.

Systematiskt arbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar systematiskt med säkerhetsarbete i skolan för att jobba mot en säker skolgång för barnen.

– I grund och botten handlar det om att ta reda på hur skaderiskerna ser ut, åtgärda dem och följa upp att åtgärderna fungerar så som det var tänkt. Om och om igen. Säkerhetsarbete blir aldrig färdigt utan det måste pågå hela tiden, menar MSB.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen