Sverige uppmärksammas internationellt – “Chock för svenska folket”

2022 12 10

Skjutvapenvåldet i Sverige väcker uppmärksamhet även i andra länder.

Lika många människor dödas med skjutvapen i Södertälje som i hela London-regionen.

I år har fler blivit offer för dödligt skjutvapenvåld än någonsin tidigare i Sverige.

Nu uppmärksammas även utvecklingen internationellt, uppger SvD.

Vi förstår att det här är en stor chock för det svenska folket. Det är ett land som alltid uppfattats som lugnt och med låg kriminalitet, säger Simon Harding, professor i kriminologi på University of West London.

“Mer invandring”

I regionen Stor-London dödades inte en enda person av skjutvapen på ett halvår under förra hösten och våren.

Under 2022 har totalt åtta personer skjutits ihjäl, vilket är ungefär lika många som dödats av skjutvapen i Södertälje.

Regionen Stor-London har ungefär nio miljoner invånare medan Södertälje nyligen passerade hundra tusen invånare.

– Sverige har haft mer invandring än andra länder så det är en trolig pusselbit. Men det är inte linjärt. För Tyskland är det land som haft mest efter oss och de har inte sett en ökning utan ligger på en lägre nivå, säger Manne Gerell på Malmö Universitet.

“Ökat ännu snabbare”

Skjutningarna i Sverige bekämpas av polismyndigheten som lägger stora resurser på att lösa problemet.

Polisen menar på sin hemsida att de arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningarna.

Polisens förmåga har utvecklats inom bland annat analys, lagföring och resursfördelning. Men de kriminellas förmåga har ökat ännu snabbare. För att stoppa utvecklingen krävs det att flera av samhällets aktörer arbetar för att gemensamt pressa tillbaka den grova brottsligheten.

Få dödsfall

I England och Wales dog 35 personer av skjutvapenvåld förra året medan siffran varit under 20 fem av de senaste tio åren, uppger National World.

Förra året slog Brottsförebyggande Rådet fast att Sverige är unikt vad gäller det dödliga skjutvapenvåldet ur ett europeiskt perspektiv.

I en undersökning visade Brå att av 22 undersökte länder så var Sverige det enda land där de dödliga skjutningarna blev fler, uppger SvD.

Foto: A. Humphries

Text: Redaktionen