SVERIGE: Uppmaningen till flyktingar – kontakta polisen

2022 04 08

Ukrainska flyktingar som har tagit sig till Sverige kan spela en viktig roll i försök att ställa Putinregimen inför krigsrätt.

Det konstaterar åklagare Henrik Attorps, som utreder misstänkta krigsbrott.

Han uppmanar ukrainska flyktingar, som kan ha vittnesmål, att kontakta polisen och berätta om incidenter.

Så tidigt som möjligt

–  Det är bra om vi så tidigt som möjligt kan säkra de här personernas utsagor för att de senare ska kunna användas i en rättsprocess, antingen i Sverige, i ett annat land som vi samarbetar med, eller hos den internationella brottmålsdomstolen ICC, säger han till SR Ekot.

Han tror att många av flyktingarna som har kommit till Sverige kan ha viktiga uppgifter att dela med sig av.

Flera punkter

– Vi vill komma i kontakt med personer som nu har kommit till Sverige, som själva har blivit utsatta för eller har bevittnat olika former av angrepp mot civila. Det kan röra sig om våld mot civila, hot mot civila, men också förstöring av egendom eller plundring av civil egendom, säger Henrik Attorps till SR.

Vid sidan om de internationella utredningar som finns har även svenska åklagare inlett en förundersökning om misstänkta krigsbrott i Ukraina.

Stor erfarenhet

Svenska åklagare kan utreda misstänkta krigsförbrytelser även om de har begåtts utomlands och har stor erfarenhet av att arbeta med internationella fall.

Bland annat har svenska åklagare tidigare utrett krigsbrott i Rwanda, Syrien och forna Jugoslavien.

Så många har flytt till Sverige

  • Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har fler än 21 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige.
  • Migrationsverket har fattat 9 271 beslut om uppehållstillstånd.
  • Migrationsverket utgår från huvudscenariot att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige under årets första sex månader.
  • Migrationsverket har den senaste månaden utökat antalet boendeplatser i mottagningssystemet till följd av att fler söker skydd i Sverige. För närvarande finns över 19 000 platser i systemet, och utöver det är drygt 4 000 tillfälliga boenden tillgängliga via landets kommuner.
  • Källa: Migrationsverket 

Foto: S. Rodgersson

Text: Redaktionen