SVERIGE: Uppmaning till hushåll som eldar i kamin

2022 11 14

Utsläpp från vedeldning har betydligt större, och dödligare, konsekvenser än tidigare trott.

Omkring 700 personer dör för tidigt varje år som en följd av utsläpp från vedeldning. Det konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet i en ny rapport som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.

– Vedeldning har passerat bilavgaser som främsta källa till utsläpp av fina partiklar, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, till Svenska Dagbladet. Han är en av forskarna som står bakom studien.

Uppmaning till myseldare

I takt med att elpriserna stigit kraftigt under året har efterfrågan på ved och att kunna elda i sin bostad ökat.

Men trots det riktar Naturvårdsverket en skarp uppmaning till svenska folket om att tänka efter innan man sätter fyr i brasan.

– Man ska bara elda när man måste. Minska på myseldningen och ha bra lufttillförsel och tänd brasan från toppen. Det är sådana tekniska knep man kan tänka på, säger Siiri Latvala, handläggare vid luftenheten vid Naturvårdsverket, till SvD.

Infört "tumregel"

Reglerna för vedeldning skiljer sig från kommun till kommun. Nu uppdaterar många sina riktlinjer för att minska utsläppen i takt med att fler och fler hushåll förväntas elda mer.

I Stockholm har man till exempel börjat med en “tumregel” om att elda max två gånger i veckan och inte mer än tre-fyra timmar per gång. Mer än tre kilo ved per timme ska inte heller användas.

– Vi utgick från att det finns en risk att man börjar elda mer för att minska elkostnaderna i vinter och då behöver vi lyfta det här. Vi ser ett ökat tryck på frågor från allmänheten där människor upplever en oro när det luktar rök, säger Miriam Adolfsson, enhetschef vid miljöförvaltningen, till SvD.

Högre exponering 

Enligt tidigare nämnda rapport utsätts 80 procent av den svenska befolkningen för halter av kvävedioxid som ligger över de rekommenderade nivåerna.

– Exponeringen är högst för människor vistas och bor i centrala delar av de större städerna och generellt högre i södra Sverige, framhåller Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Totalt orsakas enligt myndigheten 6 700 för tidiga dödsfall i Sverige varje år av luftföroreningar generellt.

Vedlager slut inför vintern

Efterfrågan på ved har stigit kraftigt under hösten med anledning av energikrisen och högre räkningar för elförbrukningen.

Redan i september kunde flera vedhandlare konstatera att björkved redan hade tagit slut, rapporterade Aftonbladet tidigare i höstas.

– Jag har en deal med lokala bönder som måste gallra skog, att köpa allt de producerar. Jag räknade med att det skulle räcka till vintern, men den veden är slut sedan början av augusti, säger Oskar Karlsson, vedhandlare i sörmländska Tumbo, till tidningen.

Han berättar att han var tvungen att stänga sin hemsida för att hinna köpa in mer till lagret.

– Jag har dammsugit Sverige på ved, från Gävle och så långt bort som Umeå.

Foto: C. Patterson

Text: Redaktionen