SVERIGE: Uppmaning till hushåll som eldar i kamin

2022 11 14

Utsläpp från vedeldning har betydligt större, och dödligare, konsekvenser än tidigare trott.

Omkring 700 personer dör för tidigt varje år som en följd av utsläpp från vedeldning. Det konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet i en ny rapport som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.

– Vedeldning har passerat bilavgaser som främsta källa till utsläpp av fina partiklar, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, till Svenska Dagbladet. Han är en av forskarna som står bakom studien.

Uppmaning till myseldare

I takt med att elpriserna stigit kraftigt under året har efterfrågan på ved och att kunna elda i sin bostad ökat.

Men trots det riktar Naturvårdsverket en skarp uppmaning till svenska folket om att tänka efter innan man sätter fyr i brasan.

– Man ska bara elda när man måste. Minska på myseldningen och ha bra lufttillförsel och tänd brasan från toppen. Det är sådana tekniska knep man kan tänka på, säger Siiri Latvala, handläggare vid luftenheten vid Naturvårdsverket, till SvD.

Infört "tumregel"

Reglerna för vedeldning skiljer sig från kommun till kommun. Nu uppdaterar många sina riktlinjer för att minska utsläppen i takt med att fler och fler hushåll förväntas elda mer.

I Stockholm har man till exempel börjat med en “tumregel” om att elda max två gånger i veckan och inte mer än tre-fyra timmar per gång. Mer än tre kilo ved per timme ska inte heller användas.

– Vi utgick från att det finns en risk att man börjar elda mer för att minska elkostnaderna i vinter och då behöver vi lyfta det här. Vi ser ett ökat tryck på frågor från allmänheten där människor upplever en oro när det luktar rök, säger Miriam Adolfsson, enhetschef vid miljöförvaltningen, till SvD.

Högre exponering 

Enligt tidigare nämnda rapport utsätts 80 procent av den svenska befolkningen för halter av kvävedioxid som ligger över de rekommenderade nivåerna.

– Exponeringen är högst för människor vistas och bor i centrala delar av de större städerna och generellt högre i södra Sverige, framhåller Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Totalt orsakas enligt myndigheten 6 700 för tidiga dödsfall i Sverige varje år av luftföroreningar generellt.

Vedlager slut inför vintern

Efterfrågan på ved har stigit kraftigt under hösten med anledning av energikrisen och högre räkningar för elförbrukningen.

Redan i september kunde flera vedhandlare konstatera att björkved redan hade tagit slut, rapporterade Aftonbladet tidigare i höstas.

– Jag har en deal med lokala bönder som måste gallra skog, att köpa allt de producerar. Jag räknade med att det skulle räcka till vintern, men den veden är slut sedan början av augusti, säger Oskar Karlsson, vedhandlare i sörmländska Tumbo, till tidningen.

Han berättar att han var tvungen att stänga sin hemsida för att hinna köpa in mer till lagret.

– Jag har dammsugit Sverige på ved, från Gävle och så långt bort som Umeå.

Foto: C. Patterson

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen