SVERIGE: Två personer döda i brand

2023 03 04

Två kvinnor har omkommit efter en brand i Botkyrka kommun.

Ytterligare tre personer har förts till sjukhus efter den brand i Alby som ledde till att två personer förlorade livet under lördagen.

En kvinna i 50-årsåldern och en i 18-årsåldern har dött.

Platsen är avspärrad för teknisk undersökning och polisen utreder händelsen som mord alternativt mordbrand.

Flera utredningsåtgärder

Anhöriga till de omkomna har underrättats och det är ännu inte klarlagt hur personerna avlidit.

– Brandplatsen är fortsatt avspärrad för teknisk undersökning och en rad utredningsåtgärder har genomförts, det handlar om förhör med vittnen, dörrknackning, spårsökning och inventering av eventuella filmer från kameror i närområdet med mera, framhåller polisen.

Vanligaste orsaken

Varje år sker mellan 20 000 och 25 000 bostadsbränder i Sverige och 100 personer omkommer årligen.

Den vanligaste orsaken till bränderna är glömda spisar, som även ökar som brandorsak.

– Ser man till var i hemmet en brand uppkommer är det i särklass oftast i köket. Näst vanligast är det att en brand uppkommer i skorstenen, som ofta benämns som soteldsbrand, förklarar Brandskyddsföreningen. 

Tycks förvåna många

Enligt en Sifo-undersökning tror 74 procent av svenskarna att levande ljus orsakar flest bränder.

– Att glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken hemma hos folk tycks förvåna många svenskar. Bara sex procent av svenskarna känner till att köksspisar är den absolut vanligaste brandorsaken i bostäder, menar Brandskyddsföreningen.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att ha fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma.

Brandskyddsföreningen rekommenderar att man bör ha brandvarnare på varje våningsplan i bostaden.

Lösa sladdar och kablar bör även kontrolleras regelbundet så att de inte har skador. 

Utöver det handlar rekommendationer om att rengöra spisfläkten med jämna mellanrum och se till att hålla levande ljus under uppsikt.

Foto: D. Tausis

Text: Redaktionen