SVERIGE: Tusentals anmälningar mot föräldrar

2023 05 04

Försäkringskassan har gått fram med närmare 1 700 anmälningar mot föräldrar under 2022.

Anledningen till detta är att ett omfattande fusk med vabersättningen börjat ta form i Sverige.

Flera föräldrar fuskar och ansöker om ersättning för vård av sjukt barn, trots att de inte har rätt till ersättningen.

Under fjolåret krävde Försäkringskassan tillbaka närmare 85 miljoner kronor från föräldrar som fått felaktiga utbetalningar.

Utbetalningar som Försäkringskassan bedömer som fusk, rapporterar SVT Nyheter.

–  Vi kontrollerar mer i dag och har blivit mer riktade och spetsade i kontrollerna vi gör. Det gör att vi hittar fler som begår brott, säger Peter Fauso, tillförordnad verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, till tv-kanalen.

Enkel ansökning

I dag är det enklare än någonsin att ansöka om vabersättning.

Det krävs endast några enstaka klick i Försäkringskassans app.

I slutet av ansökningen behöver föräldrar intyga att man lämnat riktiga uppgifter.

Peter Fauso berättar att systemet utnyttjas.

Trots detta anser han inte att systemet bör förändras.

Längre handläggningsprocesser och ett krångligare system tror han inte på. Peter Fauso anser att Försäkringskassans kontrollsystem är välfungerande.

– Vill man medvetet gå in och försöka ta pengar som man inte har rätt till, kommer man kanske initialt lyckas med det. Men det kommer vi upptäcka, om inte innan så efter, säger han till SVT. 

Då har man rätt till ersättning

Du kan få ersättning för vab när du:

- Tar hand om ett barn som inte kan gå till förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta

- Följer med ett barn till läkare, barnavårdscentralen (BVC), tandläkaren eller BUP

- Tar hand om ett barn på grund av att den ordinarie vårdaren är sjuk

- Deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.

Källa: Försäkringskassan

Foto: M. Scheid

Text: Redaktionen