SVERIGE: Tung uppmaning till regeringen

2023 03 28

Svenskt Näringsliv ställer krav på den svenska regeringen.

Utbyggnaden av vindkraft till land och till havs går alldeles för långsamt.

Det menar Svenskt Näringsliv, som i en ny rapport ställer flera krav på regeringen.

Slutmålet är att tillståndprocesserna för vindkraften ska gå betydligt snabbare än de gör just nu, rapporterar DN.

– Det finns i grunden ingen anledning varför tillståndstider i våra grannländer, Danmark och Finland, är hälften så långa som i Sverige. Vi har ju exakt samma EU-lagstiftning att hantera, säger Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Läget är kritiskt

I rapporten menar Svenskt Näringsliv att fossilfri kraftproduktion står i centrum och att grunderna ska vara vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Organisationen understryker att läget är kritiskt redan nu, och uppmanar regeringen att agera utan dröjsmål.

Detta genom att tillsätta utredningar som kan bidra till att lösa problemen.

“Klimatet väntar inte”

Kraven som ställs handlar bland annat om att Miljöbalken ska skrivas om, men även att kommuner och länsstyrelser får statligt planeringsstöd.

För närvarande kan det ta upp till 12 år att gå från en första ansökan till en färdig vindkraftspark, där 17 olika myndigheter kan bli involverade i processen.

– Klimatet väntar inte. Nu finns det en hyggligt bred uppslutning kring behovet av väsentligt mer fossilfri el av alla kraftslag. Men det är en sak vi saknar och det är tempo, säger Jacke.

"För lång tid"

Regeringen anser att det måste produceras mer förnybar energi.

Förra veckan uttalade sig energi-och näringsminister Ebba Busch (KD) om saken.

– Det tar för lång tid. Ska en vindkraftsansökan få nej, då bör den få det så tidigt som möjligt. Är det välkommet lokalt så bör vi se till att bana väg för det mycket snabbare, sade hon till SVT.

Olika tillstånd

Olika tillstånd kan krävas beroende på om det handlar om ett miniverk eller en stor anläggning som ska byggas.

– För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning behöver du ha tillstånd samt kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, förklarar Energimyndigheten.

Foto:  N. Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen