SVERIGE: Tung prognos – gäller bostadsmarknaden

2023 03 23

En ny rapport redovisar en dyster prognos angående byggandet av nya bostäder.

Bostadsbyggandet i Sverige går mot en kollaps och situationen kan hålla i sig en lång tid framöver.

Enligt en marknadsrapport från Veidekke finns det ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet.

Anledningarna handlar bland annat om hushållens ekonomi, ökade byggkostnader och de kommersiella fastighetsbolagens möjligheter att finansiera sig, rapporterar DN.

– Situationen för både hyresmarknaden och den ägda marknaden har förändrats i grunden, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Faller kraftigt

Bostadsbyggandet kulminerade i och med de låga räntorna 2021 då bygget av 68 000 nya lägenheter påbörjades.

Enligt en prognos från Boverket väntas det i år bli 33 000 nya byggstarter.

Lennart Weiss på Veidekke anser att staten och kommunerna behöver gripa in.

“Kommer bita sig fast”

Vidare menar Weiss, till skillnad från sina branschkollegor, att konjunkturen inte kommer vända snabbt.

– I vårt material finns det ingenting som tyder på det. De här problemen kommer att bita sig fast så långt vi kan prognostisera och det är till 2026. Men det kommer att påverka bostadsmarknaden under hela 2020-talet. Det vi ser nu är det brantaste fallet i bostadsbyggandet sedan början av 1990-talet, säger Weiss.

I synnerhet spås att byggande av hyresrätter kommer minska.

Försämrats mycket snabbt

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022.

På grund av den ekonomiska situationen i Sverige har hushållens köpkraft och förväntningar på den egna ekonomin rasat.

– I kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan utvecklingen resultera i en snabb och mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet, framhåller Boverket.

Finansiella oron bidrar

Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit ordentligt efter halvårsskiftet 2022. 

Av den anledning räknar Boverket med en snabb minskning av byggstarter för bostadsrätter, speciellt när det gäller bostadsutvecklare med svag finansiell ställning.

– Den finansiella oron och ökade finansieringskostnader leder även till en snabb inbromsning för byggandet av hyresrätter, förklarar myndigheten.

Foto: G. Karlsson

Text: Redaktionen