SVERIGE: Trendbrott på bostadsmarknaden

2023 02 01

Köparnas fördel på bostadsmarknaden minskar.

Det visar Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel.

Det beskrivs som ett möjligt trendbrott på marknaden. Den ökade efterfrågan syns framför allt i storstäderna.

– Fördelen för köparna minskar sedan i december och den stärkta efterfrågan är främst tydlig i storstäderna. Det är en annan känsla på bostadsmarknaden efter årsskiftet men det är det återstår att se om det är en ihållande trend, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Han betonar att köpare fortfarande har en fördel, men att den senaste trenden indikerar en uppgång för säljare.  

Vi har haft en tydligt nedåtgående trend sedan april förra året – men nu bryts den. Köparna har fortfarande övertaget på marknaden men det är mindre än i december. Vi brukar se en sådan här tendens från december till januari men skillnaden i storstäderna är mer än en vanlig säsongsvariation. Våra mäklare rapporterar om fler folk på visningar, en ökad benägenhet att buda och fler avslut.

Startat i storstäderna

Enligt Johan Engström startar ett trendskifte på bostadsmarknaden i princip alltid i storstäderna.

– Det  brukar vara en start på något som sedan får spridning i övriga delar av landet. Samtidigt får vi med största sannolikhet ytterligare en räntehöjning i februari som eventuellt kan kyla av marknaden igen.

Om trenden håller i sig kan efterfrågan på nyproducerade bostäder återigen öka.

En nedåtgående trend på bostadsmarknaden sedan april förra året har inneburit att intresset för nyproducerade bostäder är svalt.

– Att binda sig för en bostad idag, med tillträde flera år bort, ställer få upp på om man tror på fallande priser. Utvecklingen på ”begagnatmarknaden” är den största drivande faktorn och det är därför glädjande med positiva signaler från storstäderna, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 23-26 januari 2023 och totalt svarade 519 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Källa: Fastighetsbyrån  

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen