SVERIGE: Trendbrott för löneskillnaden mellan könen

2022 06 21

För första gången sedan 2007 ökar lönegapet mellan män och kvinnor.

Det indikerar den senaste rapporten från Medlingsinstitutet, rapporterar SR Ekot.

Två procentenheter

Jämfört med 2020 har löneskillnaden ökat med 0,2 procentenheter år 2021, enligt rapporten.

Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, anser att trendbrottet är svåranalyserat, men att det till viss del kan bero på att olika branscher drabbades olika hårt under pandemin.

– Vi kan ännu inte avgöra om pandemin bara tillfälligt påverkade utvecklingen eller om den innebar ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera, säger hon i ett pressmeddelande.

Dramatisk utveckling

I sin rapport fastslår Medlingsinstitutet att utvecklingen på arbetsmarknaden har varit dramatisk de senaste två åren.

Rekordmånga har fått lämna tillfälliga anställningar, samtidigt som det i andra branscher har uppstått arbetskraftsbrist.

Den stora ökningen syns främst bland arbetare i den privata sektorn.

– Privatanställda arbetare var de som hårdast drabbades av uppsägningar under pandemin och det är i denna grupp som löneskillnaden ökar kraftigt. Många av de branscher som har svårast att hitta anställda i dag är de som blev av med flest arbetstillfällen under pandemin, säger Irene Wennemo.

Fakta män och  kvinnors lön 2021

  • År 2021 var kvinnors genomsnittliga månadslön 35 100 kronor, vilket är 90,1 procent av männens 39 000 kronor.
  • Löneskillnaden var med andra ord 9,9 procent. 
  • Skillnader i lön kan bero på en mängd olika faktorer.
  • Tar man med hjälp av standardvägning hänsyn till de förklarande faktorer som är tillgängliga i statistiken återstod en oförklarad skillnad mellan könen på 4,5 procent.
  • Källa: Medlingsinstitutet

Foto: I. Team

Text: Redaktionen