SVERIGE: Tre jobb med mycket goda framtidsutsikter

2023 05 27

Den artificiella intelligensens framfart kräver olika kompetenser.

AI har blivit ett av de mest omdebatterade fenomenen på senare år.

Chat GPT och andra chattrobotar får enorm uppmärksamhet, och många pekar på artificiell intelligens som en av de största tekniska utvecklingarna någonsin.

I takt med utvecklingen kommer även efterfrågan på nya kompetenser, och experter som SVT pratat med lyfter fram tre jobb som har mycket goda framtidsutsikter.

Jobben som väntas behövas är it-säkerhetsspecialister, maskininlärningsingenjörer och psykoterapeuter.

“Kommer att behövas”

De två förstnämnda jobben har en tydlig koppling till AI, men även psykoterapeuter lyfts fram som ett stort framtida behov.

Detta eftersom det handlar om någonting som AI inte har samma tillgång till.

– Människor är bättre på att vara empatiska – så yrken som terapeut eller personlig coach kommer att behövas, säger Hedvig Kjellström på KTH.

Större efterfrågan

Redan nu märker Arbetsförmedlingen att det finns en större efterfrågan på kunskaper inom AI.

– Man ser att nya kompetenser kopplade till AI efterfrågas allt mer i våra jobbannonser. ”Automatiserade analyser” och ”maskininlärning” är ord som förekommer mer, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Gått ut med varning

Efter den senaste tidens utveckling har flera forskare och experter inom området gått ut med varningar angående AI.

Institutionen Future of Life har bland annat publicerat ett öppet brev som 1880 personer undertecknat.

“Slutliga katastrofen”

En som skrivit under är den svenska matematikprofessorn Olle Häggström, som menar att utvecklingen kan få stora konsekvenser.

– Den ultimata risken, som kan komma tidigare än vi tror, är att vi skapar en AGI, en artificiell generell intelligens, som kan tävla med människan eller till och med överträffa med att ta makten över fortsatta händelseförlopp. Då kan det leda till den totala slutliga katastrofen: slutet för homo sapiens, säger han till DN.

Foto: M. Björk

Text: Redaktionen