SVERIGE: Toppolitiker helvänder – vill genomföra stor reform

2022 12 10

En svensk EU-parlamentariker förespråkar att göra om lagarna inom narkotikapolitiken.

Sara Skyttedal (KD) har tidigare verkat för nolltolerans mot narkotika och ett strängt förhållningssätt till droger.

Nu ändrar hon sin åsikt i frågan och vill se en stor förändring i Sveriges narkotikapolitik i form av legalisering av cannabis.

Sverige skiljer ut sig bland EU-länder i två bemärkelser. Vi har några av de striktaste narkotikalagarna, samtidigt som vi är ett av de länder som har den högsta narkotikarelaterade dödligheten, skriver hon i DN. 

Vill legalisera

Andelen svenska politiker som förespråkat legalisering av cannabis är mycket liten, men flera ungdomsförbund har ställts sig bakom det.

Bland annat har SSU och MUF förespråkat legalisering, rapporterar SVT.

Nu menar kristdemokraternas toppolitiker Sara Skyttedal att det finns fördelar med att ändra narkotikalagarna när det gäller cannabis.

rtill skulle en full legalisering av cannabis strypa en av de viktigaste intäktskällorna för de kriminella gängen. Då skulle vi kunna överblicka konsumtionen och komma i kontakt med personer med riskbruk, menar hon.

Lagligt i flera länder 

År 2018 legaliserade Kanada cannabis vilket skapat en debatt i flera västländer kring frågan.

I grannlandet USA är det fortfarande olagligt federalt, men många stater har valt att legalisera.

Även Tyskland har för avsikt att följa i Kanadas fotspår, och landets regering har offentliggjort sina planer på att genomföra reformen, uppger CNN.

Användningen ökar

Cannabisbruket har ökat i Sverige under de senaste 15 åren, uppger Folkhälsomyndigheten.

– Under perioden 2006–2021 ökade cannabisanvändningen i befolkningen bland såväl kvinnor som män, bland personer med eftergymnasial och gymnasial utbildningsnivå, bland kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå och bland personer i nästan alla grupper av födelseländer, menar de.

Vidare menar FHM att bruk av cannabis kan vara skadligt speciellt vid användning i tidig ålder.

– Frekvent bruk av cannabis i tidig ålder är i högre grad kopplat till allvarliga och varaktiga effekter på hälsan än cannabisbruk i vuxen ålder.

“Omprioritering av resurser”

I flera länder runt om i världen har cannabisbruk legaliserats eller avkriminaliserats men det är alltjämt olagligt i Sverige.

Skyttedal menar att en reform av cannabislagar skulle kunna säkerställa åldersgränser och omprioritera polisiära resurser.

Foto: Sara Skyttedal EPP

Text: Redaktionen