SVERIGE: Toppolitiker helvänder – vill genomföra stor reform

2022 12 10

En svensk EU-parlamentariker förespråkar att göra om lagarna inom narkotikapolitiken.

Sara Skyttedal (KD) har tidigare verkat för nolltolerans mot narkotika och ett strängt förhållningssätt till droger.

Nu ändrar hon sin åsikt i frågan och vill se en stor förändring i Sveriges narkotikapolitik i form av legalisering av cannabis.

Sverige skiljer ut sig bland EU-länder i två bemärkelser. Vi har några av de striktaste narkotikalagarna, samtidigt som vi är ett av de länder som har den högsta narkotikarelaterade dödligheten, skriver hon i DN. 

Vill legalisera

Andelen svenska politiker som förespråkat legalisering av cannabis är mycket liten, men flera ungdomsförbund har ställts sig bakom det.

Bland annat har SSU och MUF förespråkat legalisering, rapporterar SVT.

Nu menar kristdemokraternas toppolitiker Sara Skyttedal att det finns fördelar med att ändra narkotikalagarna när det gäller cannabis.

rtill skulle en full legalisering av cannabis strypa en av de viktigaste intäktskällorna för de kriminella gängen. Då skulle vi kunna överblicka konsumtionen och komma i kontakt med personer med riskbruk, menar hon.

Lagligt i flera länder 

År 2018 legaliserade Kanada cannabis vilket skapat en debatt i flera västländer kring frågan.

I grannlandet USA är det fortfarande olagligt federalt, men många stater har valt att legalisera.

Även Tyskland har för avsikt att följa i Kanadas fotspår, och landets regering har offentliggjort sina planer på att genomföra reformen, uppger CNN.

Användningen ökar

Cannabisbruket har ökat i Sverige under de senaste 15 åren, uppger Folkhälsomyndigheten.

– Under perioden 2006–2021 ökade cannabisanvändningen i befolkningen bland såväl kvinnor som män, bland personer med eftergymnasial och gymnasial utbildningsnivå, bland kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå och bland personer i nästan alla grupper av födelseländer, menar de.

Vidare menar FHM att bruk av cannabis kan vara skadligt speciellt vid användning i tidig ålder.

– Frekvent bruk av cannabis i tidig ålder är i högre grad kopplat till allvarliga och varaktiga effekter på hälsan än cannabisbruk i vuxen ålder.

“Omprioritering av resurser”

I flera länder runt om i världen har cannabisbruk legaliserats eller avkriminaliserats men det är alltjämt olagligt i Sverige.

Skyttedal menar att en reform av cannabislagar skulle kunna säkerställa åldersgränser och omprioritera polisiära resurser.

Foto: Sara Skyttedal EPP

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen


Putins plan fungerade inte – ”enorma problem”

2024 05 26

Putin har fått enorma problem sedan hans planer slutat med fiasko.

Den ryske presidenten Vladimir Putin fortsätter att upprätthålla en fasad av framgång och styrka, både inför väst och gentemot den egna befolkningen.

Men bakom kulisserna har han enorma svårigheter.

Det beror bland annat på att flera av de planer och strategier han har haft, har misslyckats kapitalt.

Det gäller inte minst inom ett område, där Putin trodde sig ha ett starkt vapen mot väst.

Skulle användas som vapen mot väst

Det handlar om Rysslands viktiga naturgas, rapporterar Newsweek.

– Putin har enorma problem, enligt tidningen.

Putins plan var att utnyttja Europas energiproblem till sin fördel.

Men det har fungerat väldigt dåligt, och det ryska företaget Gazprom har nu enorma problem.

– Gazprom kan inte hitta nya lönsamma marknader för sin naturgas, rapporterar tidningen.

– Det minskar en värdefull inkomstgenerator för Vladimir Putins krigsmaskin och påverkar hans förmåga att använda energi som ett vapen mot väst, enligt tidningen, som baserar uppgifterna på en analys från tankesmedjan Atlantic Council.

Ville hämnas för sanktioner

Gazprom spelar en otroligt viktig roll för rysk ekonomi, men har tagit stor skada av kriget i Ukraina.

– I mitten av 2022 begränsade Gazprom gasflöden till Europa i vad som sågs som ett drag av Putin för att både få hävstång mot Kievs allierade inför vintersäsongen och hämnas mot västerländska sanktioner och stöd till Ukraina, förklarar tidningen.

– Men EU lyckades hitta alternativa, långsiktiga källor för gasimport och frigöra sig från den mesta ryska gasimporten utan att ens införa sanktioner, även om vissa länder, inklusive Österrike och Ungern, fortfarande är beroende av rysk gas.

”Har mycket gas – kan inte sälja”

Gazprom har gjort enorma förluster under 2023, och enligt energianalytikern Thomas O’Donnell har Putins taktik – att använda sig av gasen för att sätta press på Europa – blivit en stor flopp och medfört ett enormt bakslag för den ryske presidenten.

– Avsikten var att chocka Europa och tvinga dem att underkasta sig ett energikrig för att förhindra att de agerar solidariskt med Ukraina. Men till hans förvåning, hände inte detta, säger han.

– Putin har mycket gas men han kan inte sälja den.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen