SVERIGE: Tiotusentals flaskor stoppade vid svenska gränsen

2023 10 01

Tullverket slår larm om ett nytt problem som väller över vid Sveriges gränser.

Det handlar om en ny import som kan leda till skador för inte minst ungdomar.

Nästan 50 000 flaskor

Bara det senaste året har tullen fattat misstanke om stora leveranser med lustgasflaskor som inte förs in i landet på korrekt sätt, rapporterar Sydsvenskan och HD.

Det rör sig om sammanlagt 46 900 flaskor.

– Ungdomarna letar efter berusningsmetoder, säger Tullverkets kontrollchef Martin Petersson till Sydsvenskan.

– När jag var ung var det hemkört som gällde, säger han och konstaterar att nu tycks det vara lustgas som är i ropet.

Han är bekymrad över utvecklingen.

Ligger i parker och på gator

Trots de stora mängder lustgas som Tullen rapporterar om så är det endast import från länder utanför EU som Tullen hanterar.

Alla lastbilsleveranser som åker in i Sverige från de andra EU-länderna registreras inte.

Och efterfrågan bland ungdomar men även äldre personer är mycket stor. Många använder lustgas för att tappa greppet om verkligheten för en stund.

Efter en helg kan det ligga många tomma lustgastuber i parker och på gator i Sveriges tätorter.

Kroniska skador

Giftinformationscentralen understryker att lustgas är farligt och de negativa effekterna kan bli mycket större än bara att fly verkligheten för en kort stund.

– Det mest oroande är att vi ser fler individer som ägnar sig åt att andas in lustgas ofta.

– När du använder lustgas ofta och under längre perioder kan det leda till kroniska skador på nervsystemet.

Det framhåller Johanna Grass på Giftinformationscentralens webbsida.

Köldskador

Många har fått för sig att lustgas är ofarligt men det stämmer inte.

Att använda lustgas kan medföra risker även vid enstaka tillfällen.

– Till exempel medvetslöshet och köldskador.

– Det går inte att säga hur mycket lustgas en person kan andas in utan att det blir farligt.

Det understryker Giftinformationscentralen.

– Det varierar från person till person. Ju mer lustgas du använder, desto större risk är det att du får allvarliga skador.

Kan svimma

Missbruk av lustgas sker exempelvis på fester. Folk andas bland annat in lustgasen genom ballonger.

Berusningen ger ett rus som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också ge smärtlindring och hallucinationer.

Ruset varar i någon minut.

– Den främsta risken när du andas in koncentrerad lustgas är att du kan få kortvarig syrebrist och svimma.

Det normala är att du återfår medvetandet när du andas in syre igen.

Foto: Köping kommun

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen