TULLVERKET: Stort tillslag – kopplas till Ryssland

2023 02 17

Tullverket har stoppat 144 exportsändningar på väg till Ryssland och Belarus sedan EU införde sanktioner mot länderna.

Tusentals varor till ett sammanlagt värde av nästan 199 miljoner kronor har stoppats. 

Tullverket har bland annat förhindrat flera sändningar av industriteknik och kemikalier. En del produkter har stoppats eftersom de kan användas både militärt och civilt.

– Att stoppa export av otillåtna varor till Ryssland och Belarus är ett viktigt arbete och vi har stoppat mycket. Ska sanktionerna få effekt måste de följas och vår roll är att stoppa de exportsändningar som bryter mot reglerna, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Tusentals varor

Totalt har 133 sändningar till Ryssland och elva sändningar till Belarus stoppats sedan mitten av februari.

Det handlar om tusentals varor.

En sändning motsvaras i regel av en exportdeklaration. Varje exportdeklaration kan i sin tur innehålla flera varuposter. Totalt innehåller de stoppade sändningarna 1 020 varuposter och varje varupost kan i sin tur bestå av hundratals varor, uppger Tullverket.

– Att kontrollera att sanktionerna följs är ett resurskrävande arbete. EU-besluten om sanktioner har kommit snabbt och i flera steg. En av de mest komplicerade uppgifterna är att utreda när mottagaren av varorna omfattas av sanktionerna. Att få en rättvisande bild av ägarförhållanden i Ryssland idag är mycket svårt, säger Charlotte Svensson.

Kan användas militärt

Flera av sändningarna som har stoppats innehåller produkter med dubbla användningsområden, det vill säga varor kan användas både för militära och civila ändamål.

Det handlar bland annat om följande produkter:

- Gasturbiner

- Ångturbiner

- Delar till maskiner

De flesta sanktionsvarorna stoppades innan de lämnade lagret hos avsändaren i Sverige genom att Tullverkets system reagerade på tulldeklarationen.

I södra Sverige, där förbindelsen med kontinenten är större, har Tullverket även gjort fysiska kontroller.

– I samband med de fysiska kontrollerna har även misstänkt stöldgods på väg ut ur landet stoppats. Från februari 2022 fram till årsskiftet har Tullverket överlämnat 45 ärenden med misstänkt stöldgods till Polismyndigheten som ansvarar för att utreda stöldgodsärenden. Det misstänkta stöldgodset som stoppats har bland annat bestått av byggmaskiner, vitvaror, mobiltelefoner, åkgräsklippare, båtmotorer, cyklar, verktyg och katalysatorer, framhåller myndigheten.  

Foto: I. Ryabov

Text: Redaktionen