SVERIGE: Stora problem med cancerundersökningar

2023 07 29

Flera regioner har fått problem med cancerscreening.

Det råder oroväckande svårigheter angående kallelserna till cancerscreening på flera håll i landet.

Det rör sig om kallelser till cellprovtagning för livmoderhalscancer.

Ett nytt gemensamt system håller på att införas i hela Sverige, men systemet strular och fungerar inte som det ska.

Det har lett till att kvinnor inte blivit kallade i tid, men även att felaktiga kallelser har skickats ut i bland annat Stockholm och på Gotland, rapporterar Sveriges Radio.

Stor oreda 

Ann-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska vid regionen, framhåller att det rör sig om flera olika problem.

– Det är kvinnor som kommer som inte ens har tagit provet men har fått svar hem att de är positiva. Vissa kvinnor har inte fått en kallelse, det har blivit oreda i kallelserna. Vissa kvinnor har kommit oftare, en del har tappats bort, säger hon till SR.

Tagit längre tid

Jonsson förklarar vidare att svaren på kvinnornas undersökningar har försenats.

– Svaren har också tagit längre tid att få, så det har varit mycket extra jobb för barnmorskorna.

Därför händer det

När systemet skulle bytas och väl kom igång så var det inte redo, menar Katarina Lannerwall som är enhetschef för cancerprevention i regionen.

Hon förklarar att systembytet först sköts upp, och sedan var inte alla delar på plats när det väl skulle börja användas.

Ingen information har skickats ut till de som drabbats av problemen utan kvinnorna har själva behövt kontakta sin barnmorskemottagning.

Det är screening

Screening innebär att man lämnar prov fast att man känner sig frisk för att upptäcka eventuella cellförändringar.

Cellförändringar i livmoderhalsen kan utvecklas till cancer.

– Du får ett brev med en kallelse varje gång du behöver lämna prov för att få ett bra skydd mot cancer, förklarar Vårdguiden 1177.

– Det är olika om man får lämna prov hos barnmorskan eller om man får ta ett prov själv. Båda sätten är lika bra.

Foto: MedicAlert UK

Text: Redaktionen