SVERIGE: Stor risk för julkaos

2022 10 20

En försenad tågplan från Trafikverket kan slå hårt mot julresenärer.  

I nuläget går det inte att boka tågbiljetter efter den 11 december hos flera av de stora tågbolagen, rapporterar Aftonbladet.

Anledningen är Trafikverkets införande av det nya planeringssystemet MPK. Övergången till det nya systemet ska enligt Trafikverket ”optimera järnvägens totala kapacitet”.

Men övergången har inneburit problem.

Det nya systemet har lett till att årets tågplan är kraftigt försenad, vilket innebär att majoriteten av Sveriges tågföretag inte kunnat planera sina avgångar inför den intensiva julperioden.

Andra helgen i december varje år byts tågplanen vanligtvis ut. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. 

”Allvarlig påverkan”

– Med mindre än två månader kvar till att tågplan 2023 träder i kraft och kort därpå en av årets mest intensiva trafikhelger på järnvägen ser vi risker för en allvarlig påverkan på järnvägstrafiken i Sverige, framhåller bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen i en skrivelse till Trafikverket.

Branschorganisationen befarar att förseningen kommer att leda till kaos i tågtrafiken.

Risk för totalstopp

Tågföretagen varnar för ett totalstopp från och med den 11 december, då den försenade tågplanen för 2023 träder i kraft.

– Det finns inget utrymme för ytterligare förseningar i tidplanen, eftersom rådande tidplan redan nu innebär ett väsentligt minskat tidsfönster för järnvägsföretagen att anpassa den egna produktionsplaneringen, framhåller Tågföretagen i skrivelsen till Trafikverket.

Organisationen kräver att en fullständig tågplan presenteras snarast, annars kan inte säkerheten garanteras.

– Låt oss från Tågföretagen vara ytterst tydliga med detta: Sveriges tågföretag kommer inte på några villkor att bedriva tågtrafik från och med den 11 december om vi inte är övertygade om att den höga nivån på trafiksäkerhet bibehålls, efter att vi givits tillräckligt utrymme för att fullgöra vår skyldighet att bidra till hanteringen av gemensamma risker, säger Ted Söderholm, vd i statliga godstågsbolaget Green Cargo och styrelseordförande i Tågföretagen, till tidningen Järnvägar.

Foto: S. Sood resp SJ

Text: Redaktionen