JUST NU: Slår larm efter regeringens besked

2022 11 08

SKR, Sveriges kommuner och landsting, menar att regeringens tillskott på tio miljarder till landets kommuner och regioner inte kommer att vara tillräckliga för den svenska sjukvården.

Svensk sjukvård kommer därför att stå inför tuffa tider, enligt SKR.

– I synnerhet regionerna drabbas hårt och det finns inte mycket annat att spara på än vården, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till DN. 

Vädjade tidigt om ekonomiskt stöd

Redan i slutet av oktober uttryckte SKR i en hemställan till regeringen behovet av utökat ekonomiskt stöd till både regioner och kommuner som kan komma att drabbas hårt av tuffare tider som väntar nästa år. Det handlar om inflation, höjda räntor och lågkonjunktur.

– Regeringens generella tillskott till kommuner och regioner är ett välkommet besked även om det inte kompenserar fullt ut för de ekonomiskt tuffare tiderna utan kommer innebära att sektorn kommer behöva vidta åtgärder för en budget i balans, säger Peter Danielsson (M), ordförande för SKR, till DN.

Tvingas till besparingar

En större andel generella stadsbidrag har SKR delvis fått gehör för, berättar Wallenskog, men pengarna anses inte vara tillräckliga.

Av den anledningen väntas vården drabbas hårt när de statliga bidragen inte räcker till.

– Samtidigt fortsätter regeringen med omfattande detaljstyrande, riktade statsbidrag och det finns heller inga förslag om förenklingar för att minska regelkrånglet. Det är oroande i en tid när kommuner och regioner verkligen behöver långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar och en chans att säkra välfärden, säger Danielsson, till DN.

Situationen redan tuff

Den svenska sjukvården har det sedan tidigare tufft, bland annat till följd av pandemin.

I en analys av Socialstyrelsen om pandemins effekter på vården, betonas att pandemiperioden bland annat bidragit till hög arbetsbelastning inom vissa delar av hälso- och sjukvården och att planerad vård behövts ställas in eller fått skjutas upp.

– Det är klart att alla måste bidra i krisen, men vi tycker att kommuner och regioner får ta en stor del av smällen. Regionerna kommer att tvingas spara på vården, säger Wallenskog, till DN.

Socialstyrelsen betonar dock att akut vård och planerad vård som inte kunnat vänta, har prioriterats.

”Välkommet besked”

Danielsson instämmer i att prognosen ser dyster ut. Han vill dock framhålla att han samtidigt är glad för beskedet att offentlig sektor kommer få ta del av regeringens högkostnadsskydd för el.

Detta eftersom både sjukhus och skolor är verksamheter som påverkas av dagens höga elpriser. Totalt avsätter regeringen 55 miljarder kronor för detta.

– Nu har vi fått bekräftat att det ska omfatta även våra medlemmar vilket är ett välkommet besked, säger Danielsson, till DN.

Fakta SKR

  • SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar
  • SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet
  • SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning
  • SKR har som uppdrag att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom
  • SKR erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen
  • Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKR

Foto: R Catabay
Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


“På väg mot tredje världskrig” – varnar hela världen

2024 04 15

Sent på söndagskvällen samlades FN:s säkerhetsråd i ett krismöte.

Natten till söndagen gick Iran till attack.

Hundratals drönare och robotar avfyrades mot Israel som ett svar på landets attack mot det iranska konsulatet i Damaskus.

Nu varnar Israel för tredje världskriget.

– Iran måste stoppas innan de driver världen till en punkt utan återvändo, till ett regionalt krig som kan eskalera till ett världskrig, säger den israeliska FN-ambassadören Gillad Erdan till säkerhetsrådet enligt CNN.

"Precis som Adolf Hitler"

FN-ambassadören fortsatte med att varna för att den iranska regimen söker ett världsherravälde genom att “exportera sin radikala revolution över hela världen”.

– Åtgärder måste vidtas nu, inte för Israels skull, inte för regionen skull utan för världens skull. Stoppa Iran idag.

– Igår kväll bevittnade världen en aldrig tidigare skådad eskalering som fungerar som det tydligaste beviset för vad som händer när det inte lyssnas på varningar, säger Gilad Erdan enligt Al Jazeera och tillägger:

– Den islamiska regimen idag skiljer sig inte från Tredje riket, och [Ayatollah] Khamenei skiljer sig inte från Adolf Hitler.

Hävdar självförsvar

Iran själva menar att drönarattacken mot Israel var i linje med den rätt till självförsvar som beskrivs i artikel 51 i FN:s stadgar och som erkänns av internationell lag.

– Slutsatsen drogs att åtgärden var nödvändig och proportionerlig, säger Irans FN:s ambassadör Amir Saeid Iravani och menar att operationen enbart riktade in sig på “militära mål”.

– Iran försöker aldrig bidra till spridning av konflikten i regionen, och inte heller till att eskalera eller sprida spänningen till hela regionen, säger Iravani.

FN: På väg mot "fullskaligt krig"

Redan i fredags varnade USA för att Iran skulle slå till mot Israel i helgen som svar på attacken i Damaskus.

Under anfallet fick Israel hjälp av den amerikanska militären för att skjuta ned de iranska drönarna.

Hur eller om Israel kommer svara är fortfarande oklart.

Iran påstår själva att man “inte har någon avsikt att inleda en konflikt med USA i regionen” men varnar samtidigt för att använda “sin rätt att svara proportionerligt” om USA inleder en militär operation mot “Iran, dess medborgare eller dess säkerhet”.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sade under samma möte att Mellanöstern är på väg mot ett “fullskaligt krig”.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen