JUST NU: Slår larm efter regeringens besked

2022 11 08

SKR, Sveriges kommuner och landsting, menar att regeringens tillskott på tio miljarder till landets kommuner och regioner inte kommer att vara tillräckliga för den svenska sjukvården.

Svensk sjukvård kommer därför att stå inför tuffa tider, enligt SKR.

– I synnerhet regionerna drabbas hårt och det finns inte mycket annat att spara på än vården, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till DN. 

Vädjade tidigt om ekonomiskt stöd

Redan i slutet av oktober uttryckte SKR i en hemställan till regeringen behovet av utökat ekonomiskt stöd till både regioner och kommuner som kan komma att drabbas hårt av tuffare tider som väntar nästa år. Det handlar om inflation, höjda räntor och lågkonjunktur.

– Regeringens generella tillskott till kommuner och regioner är ett välkommet besked även om det inte kompenserar fullt ut för de ekonomiskt tuffare tiderna utan kommer innebära att sektorn kommer behöva vidta åtgärder för en budget i balans, säger Peter Danielsson (M), ordförande för SKR, till DN.

Tvingas till besparingar

En större andel generella stadsbidrag har SKR delvis fått gehör för, berättar Wallenskog, men pengarna anses inte vara tillräckliga.

Av den anledningen väntas vården drabbas hårt när de statliga bidragen inte räcker till.

– Samtidigt fortsätter regeringen med omfattande detaljstyrande, riktade statsbidrag och det finns heller inga förslag om förenklingar för att minska regelkrånglet. Det är oroande i en tid när kommuner och regioner verkligen behöver långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar och en chans att säkra välfärden, säger Danielsson, till DN.

Situationen redan tuff

Den svenska sjukvården har det sedan tidigare tufft, bland annat till följd av pandemin.

I en analys av Socialstyrelsen om pandemins effekter på vården, betonas att pandemiperioden bland annat bidragit till hög arbetsbelastning inom vissa delar av hälso- och sjukvården och att planerad vård behövts ställas in eller fått skjutas upp.

– Det är klart att alla måste bidra i krisen, men vi tycker att kommuner och regioner får ta en stor del av smällen. Regionerna kommer att tvingas spara på vården, säger Wallenskog, till DN.

Socialstyrelsen betonar dock att akut vård och planerad vård som inte kunnat vänta, har prioriterats.

”Välkommet besked”

Danielsson instämmer i att prognosen ser dyster ut. Han vill dock framhålla att han samtidigt är glad för beskedet att offentlig sektor kommer få ta del av regeringens högkostnadsskydd för el.

Detta eftersom både sjukhus och skolor är verksamheter som påverkas av dagens höga elpriser. Totalt avsätter regeringen 55 miljarder kronor för detta.

– Nu har vi fått bekräftat att det ska omfatta även våra medlemmar vilket är ett välkommet besked, säger Danielsson, till DN.

Fakta SKR

  • SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar
  • SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet
  • SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning
  • SKR har som uppdrag att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom
  • SKR erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen
  • Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKR

Foto: R Catabay
Text: Redaktionen