SVERIGE: Stor mängd elbolag riskerar att straffas

2023 01 24

Mer än var tredje elhandelsbolag vilseleder konsumenter om priserna för elavtal.

Det visar en granskning av Konsumentverket och gäller elbolag som erbjuder rörliga avtal, rapporterar Sveriges Radio.

Totalt har myndigheten granskat 29 elhandelsbolag och kommit fram till att tolv av dem uppger ett pris på sin hemsida – men ett annat på elräkningen.

– Att inte presentera samma pris på webbplatsen och fakturan är vilseledande, säger Ulrika Edlund, just på Konsumentverket, till myndigheten.

16 begrepp för priset

Konsumentverket kritiserar också elbolagen för att försvåra för kunderna hur det rörliga elpriset avgörs. 

Detta eftersom bolagen använder minst 16 olika begrepp för att beskriva prissättningen, vilket enligt Ulrika Edlund innebär att konsumenter kan tro att elpriset är identiskt med det på elbörsen Nordpool.

Kan utgöra lagbrott

Flera elbolag kan även bryta mot lagen som säger att prisinformation ska vara korrekt och tydlig. En lag som alltså inte alltid följs, enligt Konsumentverkets jurist.

– Det är komplicerat att förstå och man får gå tillbaka till avtalsvillkoren, men de är oftast obegripliga. Elbolagen behöver bli bättre på att presentera priset på korrekt och tydligt sätt, säger Ulrika Edlund till radiokanalen.

Riskerar straff

De granskade elbolagen har också fått ta del av Konsumentverkets kritik.

Inom den närmaste tiden kommer myndigheten att öppna tillsynsärenden, och de bolag som inte rättar sig efter kritiken riskerar att straffas i Patent- och Marknadsdomstolen. 

Högsta elpriset i år

Igår, måndag, uppnåddes det högsta elpriset i södra Sverige hittills i år.

Elstödet för samma del av landet, elområde 3 och 4, kommer att betalas ut i slutet av februari. 

Detta efter att Försäkringskassan lämnat besked om allt nu är redo för att drabbade hushåll ska få ta del av sina pengar.

– De tre pusselbitarna är på plats, och vi kommer imorgon bitti (läs: idag, tisdag) att skicka ut en inbjudan till pressträff, säger Charlotta Jernström, pressekreterare på Försäkringskassan, till Svenska Dagbladet.

Elstöd till norr betalas i vår

Under våren ska också ett nytt elstöd betalas ut för elområde 1 och 2 – som först nekades stöd av regeringen.

– Alla hushåll i hela landet bedöms ta del av stödet, sade närings- och energiminister Ebba Busch (KD) i samband med att man presenterade det nya elprisstödet.

Foto: F. Sonneveld

Text: Redaktionen