SVERIGE: Stor framgång för polisen – hårt slag mot gängen

2022 12 09

Polisen har säkrat 10 miljoner kronor från kriminella konton i Sverige inom ramen för en stor internationell insats som pågått under hösten.

Utöver den stora summan har 185 så kallade penningmålvakter identifierats – det vill säga personer som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Framgången är ett resultat av en stor internationell insats som den svenska polisen deltagit i.

Insatsen leddes av Europol, Eurojust, INTERPOL och European Banking Federation. 

– Genom insatsen har Finanspolisen (Fipo) lyckats stoppa flera transaktioner och därmed förhindrat att väldigt höga belopp försvinner eller används för att finansiera grov organiserad brottslighet, säger Jan Olsson på nationellt it-brottscentrum.

Sammantaget har insatsen säkrat cirka 190 miljoner kronor och resulterat i 2 469 gripna penningmålvakter.

Den internationella insatsen är den största av sitt slag.

– Vi ser att det behövs ordentliga resurser för att minska den risk som penningmålvakterna utgör för den organiserade brottsligheten vinsthemtagning, säger Jan Olsson

Hundratals förundersökningar

Efter insatsen har 143 förundersökningar inletts mot de identifierade penningmålvakterna.

Polisen framhåller att finansieringen  av den organiserade brottsligheten skulle försvåras rejält utan tillgången till penningmålvakter.

– Många gånger används också unga personer för att tvätta pengar. Det kan ske genom att de lockas av ”snabba pengar” för utförande av en penningöverföring, men vissa är inte ens medvetna om att de utför en olaglig handling, skriver myndigheten.

Jan Olsson betonar att det är viktigt att nå ut med information i ett tidigt skede. Personerna som agerar penningmålvakter måste förstå att det är en kriminell handling.

– Det är viktigt att unga personer förstår att det är ett brott som kan innebära flera års fängelse om denne är straffmyndig. Den som gjort en penningöverföring kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om denne enbart fört över en mindre del av totalbeloppet. Det kan leda till att man blir skuldsatt från tidig ålder och många gånger är det en inkörsport till grövre kriminalitet.

Foto: S. Rodgersson

Text: Redaktionen