SVERIGE: Stor förändring gällande avrådan om medborgarskap

2023 07 31

Det har uppstått en kraftig förändring avseende Säkerhetspolisens statistik gällande hanteringen av personer som vill ha svenskt medborgarskap.

Säpo har i uppgift att bedöma säkerhetsaspekten när det gäller personer som ansöker om att få svenskt medborgarskap.

Och nu har kurvan för antalet avrådande från Säpos sida stuckit iväg rejält.

Vill skada Sverige

Det avslöjar Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard, Moderaterna.

– En överväldigande majoritet av de som kommer till Sverige vill inget annat än att bli en konstruktiv del av vårt samhälle.

– Men antalet som vill skada Sverige och svenska intressen blir dessvärre allt fler, framhåller migrationsministern på sin Facebooksida.

Flera hundra individer

Hon förklarar att det handlar om mycket allvarliga hot.

– De migrationsrelaterade hoten rör sig dels om ren terrorism eller annan våldsbejakande extremism.

– Säpo bedömer att det i dag finns flera hundra individer utan svenskt medborgarskap som utgör ett säkerhetshot och som därför bör utvisas ur Sverige.

Kraftig ökning

Maria Malmer Stenergard meddelar nu att det handlar om en väldigt stor förändring rörande de fall där Säpo ger tummen ner gällande ärenden kring personer som vill bli svenska medborgare.

– Bara under första halvåret i år avrådde myndigheten från att medborgarskap skulle beviljas med hänvisning till att den sökande bedömdes utgöra ett hot i över 400 fall, framför hon i Expressen.

– Det utgör en kraftig ökning och kan jämföras med knappt 150 ärenden under hela 2019, betonar migrationsministern.

Hets mot folkgrupp

Med andra ord är det en uppgång på över 430 procent på årsbasis.

Maria Malmer Stenergard vill öka Sveriges säkerhet.

– Jag vill inte att utländska medborgare ska komma hit för att dra in Sverige i konflikter och därmed påverka Sveriges säkerhet.

– Om det kan misstänkas att inresande kommer att begå brott, som hets mot folkgrupp eller andra hatbrott, kan den personen enligt gällande lagstiftning stoppas vid gränsen.

– Det kommer dock att behövas fler verktyg, understryker hon på Facebook.

Återkalla uppehållstillstånd

Hon betonar att regeringen arbetar med flera reformer:

1, Skärpt regelverk för ökad säkerhet och åtgärder mot missbruk av svenska resehandlingar.

2, Skärpt kontroll med fokus på att återkalla felaktiga uppehållstillstånd.

3, Utreda en möjlighet till utvisning på grund av bristande vandel.

Text: Redaktionen