SVERIGE: Stölderna har exploderat

2022 06 09

Stölder i svenska butiker uppgick under fjolåret till hisnande 8,5 miljarder kronor.

Siffran motsvarar budgeten för fem svenska genomsnittskommuner.

Samhällsservicen monteras ned

Fler än tre av fyra dagligvaruhandlare uppger att de tvingats ändra sitt sortiment.

Flera handlare inom livsmedelsbranschen vittnar om att de tvingas ha låsta köttdiskar i butikerna.

– Situationen är nu så allvarlig att var tredje butiksägare inom dagligvaruhandeln överväger att flytta eller lägga ner sin butik. Om inget görs för att stävja problemen kommer viktiga delar av samhällsservicen att monteras ned, kommenterar Sofia Larsen, vd för Svensk handel, i Expressen.

Stort kostnadsproblem

Sofia Larsen framhäver att den stora kostnaden för dagligvaruhandlare inte endast handlar om förluster i form av stölder.

– Handlare tvingas också vidta dyra säkerhetshöjande åtgärder i form av bland annat väktare, larm och säkerhetsutbildning för personalen. För en genomsnittlig livsmedelsbutik uppgår dessa kostnader till långt över en halv miljon per år. Nära hälften av handlarna säger att brottsligheten leder till att de tvingas avstå från investeringar som annars skulle ha gjorts, betonar hon.

Kräver hårdare tag

Nu kräver Sofia Larsen och Svensk handel hårdare tag mot brottsligheten. Brotten mot handeln måste utredas och brottslingarna måste lagföras.

– Beslutsfattare måste orka vidga vyn. Stora värden ligger i potten. Det handlar inte om någon enskild stulen proteinbar eller powerbank. Det handlar om medborgarnas möjlighet att ta del av den samhällsservice som handlarna erbjuder. Det handlar om 8,5 miljarder. Och det handlar om tilltron till rättssystemet, fastslår Sofia Larsen i Expressen.

Fakta stöld och snatteri i Sverige

  • Av samtliga anmälda brott 2021 utgjorde stöld- och tillgreppsbrotten 26 procent.
  • Under 2020 anmäldes omkring 421 000 stöld- och tillgreppsbrott, varav 42 600 var butiksstölder.
  • I den Nationella trygghets­undersökningen uppger 1,7 procent att de blev utsatta för fickstöld under 2020.
  • Antalet anmälda butiksstölder påverkas i hög grad av butikernas kontrollåtgärder och interna riktlinjer för att polisanmäla butiksstölder. 
  • Utvecklingen har under den senaste tioårsperioden varit tydligt minskande med undantag för uppgångar enstaka år.
  • Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå

Foto: K. Spyroglou

Text: Redaktionen