SVERIGE: Miljarderna som räddade tusentals jobb

2022 10 10

Under pandemin gick staten in med ett korttidsstöd för att om möjligt rädda så många jobb som möjligt.

Nu kommer en första utvärdering av stödpengarna:

– Hade vi inte haft stödet hade 40 000 fler saknat arbete i slutet på 2020, framhåller Magnus Gustavsson, analytiker vid Tillväxtanalys, till SR.

Det var i början på covid 19-pandemin som beslutet fattades att snabbt sätta in resurser för att förhindra en trolig större arbetslöshet.

Gick ner i arbetstid men behöll lön

Det var då också som mest effektivt eftersom de företag som fick ta del av stödet kunde låta sina anställda minska arbetstiden, men samtidigt behålla en större del av lönen.

– När vi har en påtaglig ekonomisk uppgång minskar det här stödet rörligheten på arbetsmarknaden, så det finns företag som vill anställa men det blir svårare för dem att hitta den personal de önskar, säger Gustavsson till kanalen.

Runt 75 000 företag erhöll hjälp av korttidsstödet som sammanlagt uppgick till 32 miljarder kronor.

Inte helt problemfritt

Stödet var inte helt problemfritt. SVT:s Uppdrag granskning kunde i ett program i november 2021 konstatera att fuskarna fanns.

–  Vi granskar alla ärenden som kommer in, framhöll Richard Källstrand, avdelningschef för Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket, för kanalen.

Och, tillade han:

–  Vi tittar på ansökningar, vi tittar på avstämningar och vi utreder alla tips vi får in.

Runt 3 000 tips om 1 200 fuskande företag kom in till Tillväxtverket. Av dem granskades runt hälften.

De företag som till slut fick beslut om återbetalning när de första kontrollerna hade gjorts, ålades betala tillbaka runt 300 miljoner kronor.

Många fick alltså ovärderlig hjälp, medan somliga tog tillfället i akt när det betalades ut stöd.

Ansvar inför skattebetalarna

– Det finns alltid saker man skulle vilja ha gjort mer. Som skattebetalare vill man hela tiden säkerställa att rätt stöd går till rätt företag. Exakt vad de där tipsen skulle kunna ha lett till är svårt att bedöma, sa Tillväxtverkets presschef Niklas Kjellberg, till kanalen efter granskningen.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen