SVERIGE: SMHI utfärdar orange varning

2023 02 12

SMHI varnar för mycket hårda vindar i Lapplandsfjällen.

Varningen gäller vid Lapplandsfjällen från Hemavan och norrut från söndagen till måndagskvällen.

Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället då det kan vara mycket svårt att förflytta sig samt resa och förankra tält.

Det finns även stor risk för förfrysning i området.

– Från söndag förmiddag till måndag kväll, på kalfjället, mycket hård västlig vind och samtidigt snöfall som tidvis blir ymnigt. Det medför bland annat att det kan bli mycket svårt att förflytta sig och mycket svårt att orientera sig på grund av kraftigt nedsatt sikt, upper SMHI.

Mycket hårda vindar

På sina håll har byvindarna redan uppnått orkanstyrka i kombination med täta snöbyar.

Meteorolog Johan Groth menar att medelvindsstyrkan på Stora Sjöfallet under söndagen låg på 32,7 meter per sekund.

– Jag såg en byvind i Tarfala som var uppåt 45 meter per sekund, men den är markerad som osäker och måste kontrolleras först. Det är riktigt blåsigt, säger han till Expressen.

Det är byvindar

Med byvind menas den högsta vindhastigheten under en mycket kort period. 

SMHIs mätningar av byvind avser den högsta vindhastigheten under en 2-sekundersperiod den senaste timmen.

Även gula varningar

SMHI har även utfärdat gula varningar som gäller i Jämtlands län och Härjedalsfjällen.

I mellersta delen av Jämtlands län finns risk för plötslig ishalka och från Åre och vidare mot Storlien väntas stora regnmängder som kan leda till stora vattenmassor på vägarna.

Vid västra Härjedalsfjällen råder varning för mycket hårda vindar såväl som snöfall.

Det är orkanvind

För att det ska räknas som orkanvind måste vindstyrkan överstiga 32,7 m/s.

Den högsta medelvinden som någonsin uppmätts i Sverige var vid Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen den 18 januari 2017.

Då var medelvinden 47,8 m/s.

Rekordet vad gäller byvindshastighet innehar Tarfala i norra Lapplandsfjällen, där en hastighet av 81 m/s registrerades den 20 december 1992 av Stockholms Universitet.

Foto: S. Berger

Text: Redaktionen