SVERIGE: Slutlekt med mobilen på skoltid

2022 08 01

Flera nya lagar träder i kraft från och med den 1 augusti.

Bland annat införs nya regler gällande mobilanvändning i skolan.

Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion.

– Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner och ha mobilfria skoldagar ska öka.  Vid tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta och Statens skolinspektion ska vara part i domstol vid överklagande av myndighetens beslut i fler fall än i dag, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Det är inte rimligt att plingande mobiltelefoner får störa undervisningen och störa koncentrationen för en hel klass. Det innebär ett förbud mot mobiltelefoner under lektionstid och en möjlighet att ha en hel skoldag utan mobiltelefoner, sa skolminister Lina Axelsson Kihlbom (S) på en pressträff i början av juli.

Flera åtgärder

Regeringen meddelar att flera åtgärder tillämpas för att öka tryggheten och förbättra studiemiljön i skolan.

  • All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.
  • Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.
  • Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten.

Flera nya lagar

Utöver skollagarna införs en mängd nya lagar från och med den 1 augusti.

Bland annat inom Justitiedepartementets område: 

  • Anonyma kontantkort för mobiltelefoner förbjuds.
  • Utvisningar ska kunna ske vid lägre straffvärde än tidigare.
  • Skärpta straff för  gravfridsbrott och knivbrott.
  • Minimistraffet för våldtäkt mot barn höjs. Från fängelse i två år till fängelse i tre år.

Läs om samtliga lagar här

Foto: P. Du Preez

Text: Redaktionen