SVERIGE: Skola agerar efter kaotiska scener

2023 01 17

Burgårdens gymnasium i Göteborg tvingas införa akuta åtgärder.

Under fredagen tog tumultartade scener plats vid Burgårdens gymnasium då ett gäng ungdomar försökte ta sig in i skolan.

Anledningen uppges ha varit en konflikt mellan två av eleverna på skolan och uppemot tjugo ungdomar ska ha deltagit i försöket att ta sig in.

– Det kom ett gäng och försökte tränga sig in genom vår huvudentré. Vi lyckades få dem att vända i dörren men det var obehagligt och svårt att hantera, sade Jenny Larsson, verksamhetschef på Burgårdens gymnasium.

Nu tvingas skolan agera genom att ta in väktare, rapporterar SVT.

“Tät kontakt”

Efter händelsen märkte skolpersonalen att det var orolig stämning vid Burgården.

Skolan har haft kontakt med polisen och för en dialog.

– Vi hade tät kontakt med polisen under hela dagen och vi ringde akut när vi såg att de var på väg mot skolan. Polisen fick fatt på några, sedan är detta är ganska unga individer så man har kört dem till vårdnadshavare. Sedan gör polisen sin utredning tillsammans med socialtjänsten. Det är killar i femton-sextonårsåldern, säger Larsson.

Tills dess att händelsen utreds så kommer två väktare vara på plats på Burgårdens gymnasium.

Så många söker vård

I såväl skollagen som konventionen om barnets rättigheter fastställs det att barn har rätt till den säker och trygg miljö.

Trots det upplever mångar barn otrygghet, hot och våld i skolan och råkar ut för olyckshändelser och skador.

– Varje år söker drygt 36 000 barn och ungdomar akutvård på grund av att de har skadat sig under skoltid, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Process i flera steg

För att förebygga otrygghet och våldsamheter arbetar man med systematiskt säkerhetsarbete i skolan.

Detta handlar bland annat om ett process i fem steg, där alla förväntas bidra till den gemensamma säkerheten.

– Även om det är rektorn som har ansvaret för arbetsmiljön så är det viktigt att både personal och elever på skolan deltar i det systematiska säkerhetsarbetet. De kan delta i kartläggning, rapportera risker, ge förslag på åtgärder och lämna synpunkter i samband med utvärdering av åtgärder, framhåller MSB.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen