SVERIGE: Skarp uppmaning till alla som eldar i kamin

2022 12 02

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill uppmärksamma alla med en vedeldad kamin i sitt hem på hur man ska bete sig när man eldar i hemmet.

– Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

MSB vänder sig därför direkt till ovana eldare i den nya informationskampanjen ”Elda säkert”.

Målet är att öka kunskapen hos alla med vedeldad eldstad.

– Tänd inte en eld du inte kan släcka, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Brandingenjören pekar på tre förebyggande åtgärder som är viktiga att ha med sig när man tänder brasan i vintermörkret. 

– De här 780 bränderna hade kunnat undvikas om den som tänt elden hade tänkt på att sota sin eldstad, följt instruktionerna som gäller för den specifika eldstaden och inte eldat mer än 3 kg ved per timme.

Flera orsaker

Utöver nämnda orsaker finns det även andra vanliga faktorer som föreligger bränderna, uppger MSB.

Det handlar bland annat om att många inte låter sin eldstad vila lika länge som de eldat i den, eller att man eldar för hårt eftersom man tror att eldstaden kan värma upp fler rum än det rum den finns i.

– Att ta hand om askan på korrekt sätt är också viktigt, säger Anders Lundberg. Förvara den i ett icke brännbart kärl med tätslutande lock. Det är också viktigt att den som ska elda tänker på vilka regler för eldning som gäller i sin kommun och att man tar hänsyn till miljöaspekter med eldning, säger Anders Lundberg.

Checklista för att elda rätt i eldstad inomhus:

- Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.

- Använd torr ved, då bildas mindre tjära i skorstenen och det blir lägre risk för sotbrand.

- Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.

- Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.

- Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Foto: M. Seymour 

Text: Redaktionen