SVERIGE: SD presenterar oväntat klimatförslag

2023 01 09

Sverigedemokraterna går nu ut med nytt initiativ inom klimatpolitiken.

Det handlar om SD i Sveriges 13:e största kommun – Borås.

Vill skapa klimatverktyg

Sverigedemokraterna i Borås kommun vill att politikerna ska föregå med gott exempel och leva mer klimatsmart.

För att uppnå detta vill SD nu att man börjar mäta politikernas klimatavtryck i Borås kommun.

– Här försöker vi skapa ett verktyg för de förtroendevalda att leva som de lär, säger Andreas Exner (SD) till GP.

Han är ordförande i SD Sjuhärad tillika oppositionsråd i Borås Stad.

Vill veta vad man äter

Borås har misslyckats med att nå upp till sin klimatbudget och istället har utsläppen gått åt fel håll och ökat.

Genom att kartlägga politikernas påverkan på miljön så vill Sverigedemokraterna att det nu ska framåt hur framgångsrika politikerna själva är på att leva upp ambitionen att värna klimat och miljö.

SD går nu fram med en motion som går ut på att politikerna bland annat ska redovisa följande rapporterar P4 Sjuhärad:

- Vad man äter

- Hur mycket man reser

- Vilka fordon man äger

Lägger ansvar på folket

Sverigedemokraterna vill med sitt nya förslag sätta press på de andra partierna som de menar har en hög svansföring i klimatpolitiken.

–  De andra partierna i Borås har antagit väldigt ambitiös mål vad gäller minskningar av utsläpp av koldioxid, säger kommunfullmäktigeledamoten Thomas Brandberg (SD) till SR.

Han anser emellertid att de andra partierna är slarviga med hur man ska uppnå målen.

– Man har ingen plan för hur det här ska genomföras. Utan man lägger en mycket stor del av ansvaret direkt på boråsarna själva.

– Då tycker jag att det kunde vara intressant för väljarna att få veta om just deras folkvalda lever som de lär säger Thomas Brandberg.

Publiceras på kommunsidan

SD vill att politikernas resultat ska publiceras på Borås kommuns hemsida.

Partiet framhåller att en del politiker uppmanar allmänheten att leva på ett visst sätt – till exempel att välja kollektivtrafik istället för bilen – men sedan inte själva följer sina egna råd.

SD hoppas att bra resultat av politikerna ska inspirera allmänheten. Och att dåliga resultat ska avslöja vilka partier som säger en sak men sedan gör något helt annat.

Borås kommun leds av en S-C-L-MP-konstellation och styret har ännu inte beslutat hur de ställer sig till SD-förslaget.

Foto: I. Stainless

Text: Redaktionen