SVERIGE: Så många vargar har skjutits i jakten

2023 01 09

Den sjätte dagen av vargjakten som pågår till mitten av februari är över.

Årets rekordstora vargjakt inleddes den andra januari.

Efter att den sjätte dagen nu avslutats har 46 av de tilldelade 75 vargarna dödats, varav 10 stycken under lördagen, uppger Svensk Jakt.

Jakten pågår till den 15 februari i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Den inleddes i måndags och uppges ha gått bra på grund av fördelaktigt väder och kompetenta jägare.

Är fridlyst

Vargen är fridlyst i Sverige och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

Skyddsjakt och viss licensjakt får genomföras för att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar.

– Så gott som all vargjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga varg behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga, uppger Naturvårdsverket.

Kan få behålla skinnet

Vid licensjakt kan jägaren få behålla vargens skin om denne så önskar.

Länsstyrelsen har dock som ansvar att besiktiga alla fällda vargar efter jakten.

– Hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen, menar Naturvårdsverket.

Beslutet beklagas

Beslutet att döda vargarna har fått såväl positiva som negativa reaktioner.

Världsnaturfonden WWF beklagar utvecklingen och menar att licensjakt inte löser alla problem för tamdjursägare.

– Regeringen och riksdagen behöver avsätta mer pengar till förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur. Det handlar om full ersättning och bättre stöd till dem som drabbas av rovdjursskador, inte minst till skötsel av rovdjursavvisande stängsel, menar WWF.

“Vi är oroliga”

Vid den senaste inventeringen låg antalet vargar i Sverige på 460 individer.

WWF är mycket kritiska till den pågående jakten och menar att rovdjuren i Sverige bör ha en “gynnsam bevarandestatus”.

– Vi är oroliga för att Sverige saknar en långsiktig plan för hur den genetiska statusen hos vargarna kan stärkas. Den problematiken är ännu inte löst, säger WWFs rovdjursexpert Benny Gäfvert.

Foto: M. Weiler

Text: Redaktionen