SVERIGE: Så många poliser krockar i trafiken – vill se regelförändring

2022 07 14

10 procent av Sveriges poliser har varit med om minst en trafikolycka i jobbet.

Olyckorna har skett i samband med att polisen ryckt ut på uppdrag, rapporterar P4 Uppland från Sveriges Radio.

Det handlar om olyckor som orsakat antingen personskador eller stora materialla skador.

Poliser från hela landet

Bakom siffrorna står Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, som utfört en studie där utryckningspoliser från hela Sverige deltagit.

– Det är alltid en risk med en utryckningskörning. Man bryter mot en rad olika trafikregler som finns för säker trafik, säger Magnus Lind, polisinspektör vid enköping Håbo till SR.

Behöver inte följa trafikregler

Det är inte tvunget för polisen att följa trafikreglerna i samband med särskilda utryckningar.

Men det innebär också att risken för olyckor ökar.

Enligt forskarna är faktumet att var tionde polis varit med om minst en trafikolycka en bekräftelse på vad man tidigare har misstänkt vara fallet.

Yngre sticker ut

En grupp bland utryckningspoliserna pekas ut som särskilt utsatta, enligt Henriette Wallén Warner, som lett studien.

Det handlar om yngre och mer oerfarna poliser som nyligen inlett sin karriär inom blåljusuttryckning. 

– Man kan ju inte komma undan erfarenheten. Man måste ha jobbat för att få erfarenhet, det kan man inte skynda på, säger hon till SR.

Vill ändra reglerna

Forskarna bakom studien uppmanar nu till att förändra reglerna.

Kraven på erfarenhet innan poliser ska tillåtas köra i brådskande ärenden måste öka, är argumentet.

Förändringen är dock svår, med tanke på den stora nyrekryteringen inom polismyndigheten.

– Det pågår ett generationsskifte inom polisen idag, där relativt många är nyexaminerade. I vissa fall har man inte så lång erfarenhet av privat bilkörning heller, säger Henriette Wallén Warner.

Var på tapeten 2012

Frågan har varit uppe för diskussion i riksdagen vid minst ett tidigare tillfälle. 

Efter en motion från Kristdemokraterna 2012 beslutade Rikspolisstyrelsen att förstärka sin trafikutbildning.

– Detta är definitivt ett steg i rätt riktning men ambitionen borde vara att utbildningen skall vara i paritet med de krav som ställs på förare av buss och tung lastbil i yrkestrafik, framhöll Lars Axel Nordell (KD) i sin motion vid tillfället.

Foto: Polisen Huddinge

Text: Redaktionen