RYTER IFRÅN: ”Man kan inte bara köra över folk”

2022 11 04

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kommer att representera Sverige på FN:s klimattoppmöte COP27 i Egypten, som hålls nu på söndag.

Den nya regeringen har redan fått hård kritik för sin klimat- och miljöpolitik, bland annat för förslaget om den sänkta reduktionsplikten, vilken innebär att man inte behöver blanda ut drivmedel med lika mycket mer miljövänligt biobränsle.

– Vissa åtgärder kommer ha kraftig effekt på klimatet, och då är reduktionsplikten en sån sak. Men om det inte funkar med verkligheten då kan man inte bara köra över folk och ösa på, säger Romina Pourmokhtari (L), i en intervju med SVT.

Svårt att nå miljömålen 2030

Den nya regeringen möter kritik från flera olika håll, däribland olika experter och miljöorganisationer. Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket har, med utgångspunkt i regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt, konstaterat att Sverige kommer ha svårt att nå miljömålen inför 2030.

– En mycket kraftig sänkning av reduktionsplikten är ett allvarligt slag mot klimatmål, säger Mattias Goldman, klimatexpert, till DN.

Har en tydlig plan

Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten är tydliga med att den enskilt viktigaste åtgärden för att klara av klimatmålen är just reduktionsplikten. Klimat- och miljöministern är dock tydlig med att regeringen har en bra och tydlig plan för Sverige.

Hon betonar att det både gäller att minska utsläppen, men också att ta bort koldioxid ur atmosfären. Regeringen satsar därför även på ny teknik som ska kunna bidra till att sänka Sveriges utsläpp.

Budget kommer att presenteras

Efter helgen kommer regeringen att presentera den nya höstbudgeten.

– Där finns det väldigt stora satsningar på klimatet, säger klimat- och miljöministern till SVT.

Fakta COP 27 Egypten

  • COP 27 är FN:s officiella klimatmöte för år 2022
  • Vid mötet förhandlar parterna till Parisavtalet om hur avtalet ska implementeras
  • Vid COP 27 förväntas fokus ligga på anpassning till klimatförändringarna och hur man ska säkra en minskad sårbarhet mot ett förändrat klimat
  • Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för höjd ambition som etablerades vid COP 26 i Glasgow 2021
  • Arbetsprogrammet ska bidra till att länder höjer sina nationella utsläppsmål för att tillsammans nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader
  • Källa: Energimyndigheten

Foto: Regeringskansliet

Text: Redaktionen