Sverige ryter ifrån – gäller ryska idrottare

2023 02 06

Den Internationella olympiska kommittén (IOK) har, trots hård kritik, öppnat för att ryska och belarusiska idrottare ska få tävla i OS.

Ett beslut som FN även ställer sig bakom.

Sveriges idrottsminister Jakob Forssmed (KD) kallar IOK:s nya besked för ”anmärkningsvärt”.

I en intervju med DN klargör han att regeringen ställer sig bakom den svenska och nordiska idrottsrörelsen, som motsatt sig ryskt och belarusiskt deltagande i OS.

Ministern kallar IOK:s besked för en ”normalisering av kriget”.

– Det är inte så att saker har förändrats på marken, utan Rysslands aggressionskrig fortsätter mot Ukraina och riktar till stor del också in sig på civila. Att i det läget ändra hållning från IOK:s sida tycker vi är synnerligen anmärkningsvärt, säger Forssmed till tidningen.

”Oerhört märkligt”

Den svenska regeringen kommer inte formellt att försöka stoppa IOK:s beslut. Men regeringen kommer aktivt att stödja idrottsrörelsens försök att påverka, understryker Jakob Forssmed.

Avslutningsvis riktar han återigen kritik mot den olympiska kommitténs svängning. IOK ville först förbjuda både ryska och belarusiska idrottare från att delta i de olympiska spelen.

Kommitténs svängning innebär således att de vill ändra ett beslut som de själva har fattat.

– Det blir oerhört märkligt, och utmanar ju också det omkringliggande samhället på ett rätt dramatiskt sätt, så det finns skäl att faktiskt säga ifrån, säger Jakob Forssmed till DN.

FN:s besked: Skyldighet att följa stadgan

Ukraina har rasat mot IOK:s beslut och hotar att bojkotta OS i Paris 2024.

Flera FN-experter som granskat IOK:s beslutsunderlag ställer sig dock bakom kommitténs nya besked.

– Den olympiska stadgan måste vara vägledande, uppger FN-experterna i ett uttalande och tillägger:

– Vi förstår önskan att stödja ukrainska idrottare och det ukrainska olympiska samfundet, som lider fruktansvärt av kriget tillsammans med alla andra ukrainare, men den olympiska kommittén och mer allmänt det olympiska samfundet har också en skyldighet att följa den olympiska andan, och internationella normer för mänskliga rättigheter som förbjuder diskriminering.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen