SVERIGE: Rikspolischefen vädjar till militären

2023 02 15

Rikspolischefen Anders Thornberg tror att det är möjligt att bryta våldsspiralen i Sverige.

Men han betonar att Polismyndigheten behöver hjälp.  

I en intervju med DN vänder han sig till Försvarsmakten.

– Jag har vid ett flertal tillfällen framfört att polisen behöver kunna begära stöd av Försvarsmakten i större utsträckning än vad lagen medger i dag, säger Thornberg till tidningen.

Inga insatser mot gängen

Rikspolischefen betonar att det inte handlar om militära insatser mot kriminella gäng i utsatta områden.

Han vill däremot se över möjligheten att begära stöd av Försvarsmakten vid exceptionella händelser.

Militären kan till exempel få i uppdrag att sköta logistik och bevakning.

Två partier vill gå framåt

Moderaterna och Sverigedemokraterna har föreslagit att försvaret ska kunna hjälpa polisen i syfte att bromsa den kriminella utvecklingen i storstäderna.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har meddelat att han tillsammans med försvarsminister Pål Jonson (M) arbetar med ett förslag som innebär ett utökat samarbete mellan Polismyndigheten och Försvarsmakten.

– Det finns ett utrymme för ett samspel mellan Försvars­makten och Polis­myndigheten. Exakt hur det ska se ut och exakt vilka resurser som ska ställas till vilken myndighets förfogande, i vilka situationer, det är någonting som vi måste titta närmare på, sa Strömmer till SVT Nyheter den 29 januari.

Justitieministern utvecklade sitt resonemang i en intervju med tv-kanalen den 3 februari.

– Den nationella brottsuppklarningen är alldeles för låg. När det gäller dödsskjutningarna nationellt ligger det väl runt 20 procent. Polisen gör själv bedömningen att en för stor del av resurserna går till administration och en för liten del till det operativa polisarbetet. Det har de fått i uppdrag att se över, sade han då.

Stort stöd

Det svenska folket stödjer ett utökat samarbete mellan polisen och försvaret.

Nästan 80 procent vill att Försvarsmakten ska stödja polisen i arbetet mot den grova brottsligheten. Det visar den nationella SOM-undersökningen från 2021.

I dag förbjuder svensk lag att militär sätts in vid civila händelser där man kan tvingas använda våld (eller tvång). Däremot tillåts militären understödja polisen för att bekämpa terrorism.

Foto: L. Hedelin resp B. Mahmod Försvarsmakten

Text: Redaktionen