SVERIGE: Rekordmånga fall av TBE – dyrt att vaccinera sig

2022 06 16

Förra året uppmättes ett dyster rekord av antalet TBE-fall i Sverige.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik rapporterades 553 stycken fall av virussjukdomen under 2021.

En dubblering i jämförelse med föregående år.

Vaccinviljan ökar

I takt med att fästingvirusets spridning har ökat har även vaccinationsviljan mot TBE ökat i Sverige.

Förra veckan sålde Pfizer 66 000 TBE-doser, vilket är mer än dubbelt så många doser som samma vecka 2020, rapporterar Expressen.

Läkemedelsföretagen Pfizer och Bavarian Nordic sålde tillsammans omkring 380 000 vaccindoser fram till maj, vilket är 50 000 fler jämfört med samma tidsperiod under fjolåret, uppger DN med hänvisning till analysföretaget IQVIA.

– Vi ser en stor vilja att vaccinera sig jämfört med förra året, många är nu redo att vaccinera sig mot TBE, säger Ulrika Chevalier, pressansvarig på Pfizer, till Expressen.

En klassfråga

Vaccination mot TBE riskerar att bli en dyr fråga. Vaccin mot viruset ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet. De flesta behöver därför betala ur egen ficka. Priset ligger på omkring 400 kronor per dos. Oftast är priset något lägre för barn.

För att få fullt skydd krävs tre sprutor första året.

För en trebarnsfamilj i Göteborg eller Stockholm kan det innebära en kostnad på drygt 6 000 kronor på ett år.

Smittskyddsläkaren Peter Nolskog tycker att TBE-vaccin blivit en klassfråga och föreslår en lösning. 

– Man kan tvingas välja mellan semesterresa i sommar eller TBE-vaccination. Människor kan få livslånga men. TBE-vaccination är en klassfråga, subvention på priset i de i områden där smittan finns kanske skulle öka vaccinationsviljan, säger han till Expressen.

Når inte upp till kraven

TBE uppnår inte de krav som krävs för att gratis vaccination ska erbjudas. Fästingviruset betraktas hittills inte ha en tillräckligt stor samhällsfarlighet och hälsoekonomisk kostnad för att ingå i nationella vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten bekräftar dock att myndigheten planerar fördjupad utredningen av TBE-virusets status framöver, uppger Expressen.

På sin webbplats uppmanar FHM personer som löper stor risk att drabbas av fästingbett att vaccinera sig.

– Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna, fastlår FHM.

Fakta symptom för TBE

  • Många får inga symtom alls eller enbart milda symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. 
  • Den föregås ofta av en mildare feberepisod några dagar tidigare som man tillfrisknat från. De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar.
  • Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall förekommer men är sällsynta. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna, men kan få kvarstående besvär.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten  

Foto: M Napo

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen