SVERIGE: Rekordmånga fall av TBE – dyrt att vaccinera sig

2022 06 16

Förra året uppmättes ett dyster rekord av antalet TBE-fall i Sverige.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik rapporterades 553 stycken fall av virussjukdomen under 2021.

En dubblering i jämförelse med föregående år.

Vaccinviljan ökar

I takt med att fästingvirusets spridning har ökat har även vaccinationsviljan mot TBE ökat i Sverige.

Förra veckan sålde Pfizer 66 000 TBE-doser, vilket är mer än dubbelt så många doser som samma vecka 2020, rapporterar Expressen.

Läkemedelsföretagen Pfizer och Bavarian Nordic sålde tillsammans omkring 380 000 vaccindoser fram till maj, vilket är 50 000 fler jämfört med samma tidsperiod under fjolåret, uppger DN med hänvisning till analysföretaget IQVIA.

– Vi ser en stor vilja att vaccinera sig jämfört med förra året, många är nu redo att vaccinera sig mot TBE, säger Ulrika Chevalier, pressansvarig på Pfizer, till Expressen.

En klassfråga

Vaccination mot TBE riskerar att bli en dyr fråga. Vaccin mot viruset ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet. De flesta behöver därför betala ur egen ficka. Priset ligger på omkring 400 kronor per dos. Oftast är priset något lägre för barn.

För att få fullt skydd krävs tre sprutor första året.

För en trebarnsfamilj i Göteborg eller Stockholm kan det innebära en kostnad på drygt 6 000 kronor på ett år.

Smittskyddsläkaren Peter Nolskog tycker att TBE-vaccin blivit en klassfråga och föreslår en lösning. 

– Man kan tvingas välja mellan semesterresa i sommar eller TBE-vaccination. Människor kan få livslånga men. TBE-vaccination är en klassfråga, subvention på priset i de i områden där smittan finns kanske skulle öka vaccinationsviljan, säger han till Expressen.

Når inte upp till kraven

TBE uppnår inte de krav som krävs för att gratis vaccination ska erbjudas. Fästingviruset betraktas hittills inte ha en tillräckligt stor samhällsfarlighet och hälsoekonomisk kostnad för att ingå i nationella vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten bekräftar dock att myndigheten planerar fördjupad utredningen av TBE-virusets status framöver, uppger Expressen.

På sin webbplats uppmanar FHM personer som löper stor risk att drabbas av fästingbett att vaccinera sig.

– Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna, fastlår FHM.

Fakta symptom för TBE

  • Många får inga symtom alls eller enbart milda symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. 
  • Den föregås ofta av en mildare feberepisod några dagar tidigare som man tillfrisknat från. De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar.
  • Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall förekommer men är sällsynta. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna, men kan få kvarstående besvär.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten  

Foto: M Napo

Text: Redaktionen