SVERIGE: Regionen kan få vaccinationsförbud

2022 04 26

Region Örebro län kan stoppas från att få utföra vaccinationer mot covid-19.

Det fastslår Arbetsmiljöverket efter en ny bedömning.

Regionen hotas både med ett förbud mot att få utföra vaccinationer och kan även få betala 100 000 kronor i vite, erfar SVT.

Uppfyller inte kraven

Bakgrunden till beslutet är att regionen, enligt Arbetsmiljöverkets bedömning, inte uppfyller skyddsfunktions-kraven för sprutor och kanyler.

Myndigheten konstaterar att läget är så pass illa att personal utsätts för risker, som eventuella stickskador och blodburen smitta.

Skulle själv redovisa arbetsrutinerna

Regionen skulle själv redovisa sina arbetsrutiner för Arbetsmiljöverket i samband med en inspektion förra året. Då upptäcktes de stora bristerna i skyddsrutinerna.

Måste uppfylla kraven om två veckor

Senast den 9 maj måste regionen uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket, rapporterar SVT.

– Regionen måste ge arbetstagare en möjlighet att träna in arbetsteknik med kanyler och sprutor som har integrerad skyddsfunktion för att minska risken för stickskador, konstaterar myndigheten.

Långt förbud

Om kraven inte uppfylls kommer regionen att förbjudas från att utföra vaccinationer av något slag och kommer tvingas att betala ett vite på 100 000 kronor.

Vid ett sådant scenario kommer ett förbud gälla från 15 juni 2022 till april 2023, erfar SVT.

Smittan ökar

Uppgifterna från Arbetsmiljöverket kommer kort efter att Folkhälsomyndigheten varnat för en ökad smittspridning av covid-19 i Sverige.

– Scenariot visar på en möjlig utveckling där fallen av covid-19 återigen kan komma att öka något och nå sin topp i mitten av maj. Smittspridningen väntas därefter sjunka till låga nivåer under sommaren. För att minska risken för allvarliga konsekvenser av covid-19 är det viktigt att så många som möjligt antar vaccinationserbjudandet, oavsett antalet tidigare doser, säger FHM:s tillförordnade avdelningschef Lisa Brouwers.

Foto: N. Nappo

Text: Redaktionen