SVERIGE: Region utfärdar nya rekommendationer

2022 12 13

Ytterligare en region kommer med nya uppmaningar för att minska smittspridning.

Efter att Region Uppsala under måndagen uppmanat föräldrar att hålla sina barn hemma från förskolan kommer nu en ny region med rekommendationer.

Det är Region Västra Götaland som menar att familjer med barn under sex månaders ålder rekommenderas att låta äldre syskon stanna hemma från förskolan.

Detta för att undvika vidare spridning av RS-viruset.

– Spädbarn smittas ofta av sina äldre syskon. För att minska risken för detta rekommenderar vi nu familjer med spädbarn att låta syskon stanna hemma från förskolan om det är möjligt och fungerar praktiskt, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Mycket ansträngd situation

Region Västra Götaland menar att smittspridningen av RS-viruset tagit fart likt det gjort i många andra delar av Sverige.

Regionen understryker i sina rekommendationer vikten av att inte låta spädbarn träffa personer med förkylningssymptom.

– Situationen är mycket ansträngd i hela länet och VGR:s samtliga barnkliniker rapporterar att söktrycket är högt på grund av luftvägsinfektioner när nu även influensa och covid-19 ökar i samhället, uppger Västra Götalandsregionen.

Sjukhusvård kan behövas

Flera barn behöver vårdas på sjukhus efter att ha smittats av RS-viruset.

Andningssvårigheter är den främsta anledningen till att sjukhusvård kan behövas.

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn som går i förskolan riskerar smittas av RS-virus där, menar Region Västra Götaland.

Lång smittsamhet

RS-viruset är ett så kallat paramyxovirus som kan orsaka akut luftvägsinfektion hos smittade.

Symptomen kan handla om allt från en lindrig förkylning till allvarligt lunginflammation och bronkiolit.

– En infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar men betydligt längre smittsamhet, upp till tre till fyra veckor, förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar, uppger Folkhälsomyndigheten.

Feber och snuva

Folkhälsomyndigheten menar även att de första symptomen på RS-viruset är feber, snuva, hosta och pipande andningsljud.

Viruspartiklarna kan överleva så länge som ett halvt dygn på hårda ytor som bord eller dörrhandtag.

Foto: Medicalert UK

Text: Redaktionen