SVERIGE: Regeringens beslut får hård kritik

2023 01 10

Ekonomer ifrågasätter det elprisstöd som ska komma till våren.

Energiminister Ebba Busch (KD) presenterade under måndagen ett nytt elstöd till hela Sverige som ska kompensera för de höga kostnaderna.

Detta efter en period av hård kritik mot den tid det tagit att få fram ett stöd till svenska hushåll och företag.

Nu menar dock svenska ekonomer att stödet inte är den perfekta lösningen på problemen, uppger Aftonbladet.

– Det vore bättre med riktade stöd till hushåll och företag som drabbas hårt, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Kan påverka konsumtionen

Nyman är en av flera svenska ekonomer som riktar kritik mot regeringens beslut i frågan.

Hon menar att stödet kan leda till oönskade effekter bland svenska konsumenter.

– Det finns en risk att man hamnar i en situation där man hela tiden kompenseras för marknadens effekter. Risken är att du tror att du kan få andra stöd även vid andra oväntade händelser, och det kan påverka hur du konsumerar, att du då inte drar ner på konsumtionen.

Ansträngt läge

Under hösten har elpriserna i Sverige varit mycket höga vilket försvårat saker för svenska hushåll och företag.

Energimyndigheten menar att det kan vara en bra idé att försöka använda mindre el.

– Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Det finns en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar, om marginalerna minskar på grund av bortfall av produktion eller överföring. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen.

Påverkande faktor

Bland anledningarna till de höga elpriserna finns inhemska problem med kärnkraften och Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Energimyndigheten menar även att en instabil gasmarknad bidrar till problemen.

– Osäkerheten som finns på gasmarknaden påverkar elpriserna. I exempelvis Tyskland används gas i stor omfattning för att producera el. Detta i kombination med att det europeiska elsystemet är sammankopplat innebär att höga gaspriser även påverkar priserna på el i Sverige, uppger de.

Gaslager ska fyllas

På grund av kriget i Ukraina har Europa en ansträngd situation vad gäller användningen av naturgas.

Därför har EU vidtagit åtgärder som handlar om att europeiska länder ska fylla på sina underjordiska gaslager.

Denna påfyllning kommer bidra till en säkrare gasförsörjning den kommande tiden.

Foto: N. Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen