SVERIGE: Positivt besked för elkonsumenter

2022 12 25

Efter en tyngre period ser elpriserna ut att sjunka drastiskt på måndagen.

I samtliga fyra elområden i landet kommer priset på el att sjunka under morgondagen.

Priserna kommer vara på den lägsta nivån på drygt en månad, rapporterar SVT.

Enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool faller priset i elområde fyra till 40 öre per kilowattimme.

Juldagspriset låg på 1,08 kronor och en vecka tidigare var priset 2 kronor.

Faller kraftigt

I övriga elområden faller priset till 39 öre per kilowattimme.

Det är det lägsta dagspriset på el sedan den 16 november.

Prisfallet kommer efter en tid av mycket höga elpriser och svenska hushåll har kämpat med skyhöga elräkningar.

Kommer elstöd

Till följd av de extrema priserna har regeringen utlovat ett elstöd som kompensation.

Hård kritik har riktats mot regeringen på grund av den tid det tagit att betala ut pengarna samt den summa det innebär.

Den politiska oppositionen har anklagat regeringen för att svika sina vallöften.

Vi kommer hantera utbetalningen i två led. Första steget blir till hushållen, andra blir till företagen. Försäkringskassan kommer göra utbetalningarna som ska ske per automatik, har energi-och näringsminister Ebba Busch (KD) sagt om situationen.

Fått i uppdrag

Försäkringskassan, som fått i uppdrag av regeringen att hantera situationen varnar för bedrägerier inför utbetalningarna.

– Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt, uppger de.

Särskild förordning

En särskild förordning är etablerad för att reglera hur utbetalningarna ska genomföras.

Elnätsföretagen kommer rapportera in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till försäkringskassan.

– Vi kommer att ha ett avtal med en bank för att hantera insättningarna av elstödet, men ännu är alla förutsättningar inte klara. Vi återkommer med information så snart allt är beslutat om hur utbetalningarna ska gå till. Ny information kommer tidigast att kunna lämnas i januari, uppger Försäkringskassan.

Foto: T. Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen