SVERIGE: Polisprofil hyllar avtal

2022 10 17

Erik Nord, före detta polischef i Göteborg, hyllar kriminalpolitiken i samarbetsavtalet mellan M, KD, SD och L.

I en intervju med SR Ekot betonar han att det är bra att den kommande regeringen vill ta tuffare tag mot gängkriminaliteten.

Högerpartierna föreslår bland annat dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen, slopad straffrabatt för personer under 18 år och ökad kameraövervakning.

– Jag tror att det kommer få genomslag. Framför allt när det gäller skjutningarna och sprängningarna i den kriminella miljön. Det är antalet uppklarade brott som är det absolut viktigaste, säger Erik Nord till SR Ekot.

Välkomnar hårdare tag

Erik Nord, som i dag jobbar som chef för polisområdet inom Polisregion Väst, välkomnar flera av åtgärderna som presenterats av högersidan. 

– Vi måste göra något här och nu och det är utifrån det perspektivet som jag tycker att Tidöavtalet pekar ut en riktning som säkerligen kommer påverka bekämpandet av brottsligheten, säger han till SR.

Enligt polischefen kommer de nya åtgärderna att leda till att fler brott klaras upp, vilket i sin tur innebär att fler kriminella hamnar bakom lås och bom.

Erik Nord är känd för att vara tydlig med sina åsikter, men betonar i intervjun att han inte är partipolitisk aktiv.

Samtliga punkter

Följande reformer inom kriminalpolitiken kommer att genomföras enligt avtalet mellan M, KD, SD och L:

 • Dubbla straff för gängkriminella
 • Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng
 • Effektivare hemliga tvångsmedel
 • Visitationszoner, anonyma vittnen och vistelseförbud
 • Avskaffad straffrabatt för den som fyllt 18 år och avskaffande av dagens mängdrabatt. Samtidigt tas krafttag för att förebygga brott med ökat föräldraansvar
 • Fler omhändertaganden enligt LVU och en utredning av sänkt straffmyndighetsålder
 • En nationell social insatsstyrka inrättas, som ska göra omvärldsanalys och förmedla beprövade metoder för att förebygga brott och utbilda socialsekreterare i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott
 • Föräldrastödsprogram byggs ut
 • En fullständig och genomgripande översyn av strafflagstiftningen genomförs i syfte att bland annat skärpa straffen för vålds- och sexualbrott
 • Polisen, kriminalvården och övriga myndigheter inom rättsväsendet kommer expandera kraftigt
 • Källa: Tidöavtalet

Läs hela avtalet här

Foto: Polisregion Väst resp Tidöavtalet Kristdemokraterna

Text: Redaktionen